3 Operacions addicionals

Vista general

En aquesta secció, trobareu alguns detalls sobre operacions addicionals per a esdeveniments de detecció/registre automàtic.

Afegir un equip

Els equips s'afegeixen durant el procés de descoberta, tan aviat com es descobreix un equip, i no al final del procés de descoberta.

Com que la descoberta de la xarxa pot trigar una mica a causa del temps d'espera de molts equips/serveis no disponibles, és recomanable emprar intervals d'IP raonables.

Quan s'afegeix un equip, el seu nom ve determinat per la funció estàndard gethostbyname. Si es pot resoldre l'equip, s'empra el nom resolt. En cas contrari, s'empra l'adreça IP. A més, si l'adreça IPv6 s'ha d'emprar per a un nom d'equip, tots els ":" (dos punts) es substituiran per "_" (guió baix), ja que els dos punts no es permeten als noms d'equip.

Si la descoberta la fa un proxy, la cerca del nom d'equip sempre es fa al servidor Zabbix.

Si un equip ja existeix a la configuració de Zabbix i té el mateix nom que el descobert recentment, les versions de Zabbix anteriors a la 1.8 afegirien un altre equip amb el mateix nom. Zabbix 1.8.1 i posterior afegeix _N al nom d'equip, on N és un nombre creixent, començant per 2.