7 Què hi ha de nou al Zabbix 6.0.2

Configuració de comprovació activa de l'agent Zabbix 2

S'ha afegit un nou paràmetre de configuració ForceActiveChecksOnStart a l'agent Zabbix 2. Si el paràmetre s'estableix a ForceActiveChecksOnStart=1, s'assegurarà que les dades d'elements per als elements de comprovació es recullin immediatament al reinici de l'agent Zabbix, excepte els elements amb interval d'actualització programada. En cas contrari, la primera recollida de dades després del reinici d'un agent es produirà en un moment aleatori, que és inferior a l'interval d'actualització de l'element, per evitar pics d'ús de recursos.

També és possible configurar aquesta opció només per a un connector específic mitjançant Plugins.>.System.ForceActiveChecksOnStart (per exemple, Plugins.Uptime.System.ForceActiveChecksOnStart=1). Si s'estableix, una configuració de nivell de connector anul·larà la configuració global.

Monitoratge JMX

La plantilla Generic Java JMX ara conté regles de descoberta per a la descoberta de baix nivell d'agrupacions de memòria i col·lectors d'escombraries.

S'ha implementat el control del teclat per a les icones d'informació a la interfície. Així, ara és possible centrar-se en les icones d'informació i obrir consells emprant el teclat.