user.get

Descripció

integer/array user.get(object parameters)

El mètode permet recuperar usuaris segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
mediaids string/array Retorna només els usuaris que són emprant el suport donat.
mediatypeids string/array Retorna només els usuaris que empren els tipus de suport donats.
userids string/array Retorna només els usuaris amb els identificadors donats.
usrgrpids string/array Retorna només els usuaris que pertanyen als grups d'usuaris donats.
getAccess flag Afegeix informació addicional sobre els permisos d'usuari.

Afegeix les propietats següents per a cada usuari:
gui_access - (integer) mètode d'autenticació frontal de l'usuari. Consulteu la propietat gui_access de l'objecte de grup d'usuaris per pbtomdre una llista de possibles valors.
debug_mode - ( integer) indica si el mode de depuració és habilitat per a l'usuari. Valors possibles: 0 - depuració desactivada, 1 - depuració activada.
users_status - (enteger) indica si l'usuari és desactivat. Valors possibles: 0 - usuari actiu, 1 - usuari desactivat.
selectMedias query Retorna el suport emprat per l'usuari a la propietat suports.
selectMediatypes query Retorna els tipus de suport emprats per l'usuari a la propietat mediatypes.
selectUsrgrps query Retorna els grups d'usuaris als quals pertany l'usuari a la propietat usrgrps.
selectRole query Retorna el rol d'usuari a la propietat rol.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: userid i username.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar usuaris

Recuperar tots els usuaris configurats.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.get",
      "params": {
        "output": "extend"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "userid": "1",
          "username": "Admin",
          "name": "Zabbix",
          "surname": "Administrator",
          "url": "",
          "autologin": "1",
          "autologout": "0",
          "lang": "en_GB",
          "refresh": "0s",
          "theme": "default",
          "attempt_failed": "0",
          "attempt_ip": "",
          "attempt_clock": "0",
          "rows_per_page": "50",
          "timezone": "default",
          "roleid": "3"
        },
        {
          "userid": "2",
          "username": "guest",
          "name": "",
          "surname": "",
          "url": "",
          "autologin": "0",
          "autologout": "15m",
          "lang": "default",
          "refresh": "30s",
          "theme": "default",
          "attempt_failed": "0",
          "attempt_ip": "",
          "attempt_clock": "0",
          "rows_per_page": "50",
          "timezone": "default",
          "roleid": "4"
        },
        {
          "userid": "3",
          "username": "user",
          "name": "Zabbix",
          "surname": "User",
          "url": "",
          "autologin": "0",
          "autologout": "0",
          "lang": "ru_RU",
          "refresh": "15s",
          "theme": "dark-theme",
          "attempt_failed": "0",
          "attempt_ip": "",
          "attempt_clock": "0",
          "rows_per_page": "100",
          "timezone": "default",
          "roleid": "1"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recuperar informació de l'usuari

Recuperar la informació de l'usuari amb ID "12".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.get",
      "params": {
        "output": ["userid", "username"],
        "selectRole": "extend",
        "userids": "12"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
     "jsonrpc": "2.0",
     "result": [
       {
         "userid": "12",
         "username": "John",
         "role": {
           "roleid": "5",
           "name": "Operator",
           "type": "1",
           "readonly": "0"
         }
       }
     ],
     "id": 1
    }

Veieu també

Font

CUser::get() in ui/include/classes/api/services/CUser.php.