event.acknowledge

Descripció

object event.acknowledge(object/array parameters)

Aquest mètode s'empra per actualitzar esdeveniments. Es poden realitzar les següents accions d'actualització:

 • Tancar l'esdeveniment. Si l'esdeveniment ja és resolt, aquesta acció s'ignorarà.
 • Reconeixement de l'esdeveniment. Si ja s'ha reconegut l'esdeveniment, aquesta acció s'ignorarà.
 • S'ha eliminat el reconeixement de l'esdeveniment. Si no es reconeix l'esdeveniment, aquesta acció s'ignorarà.
 • Afegir missatge.
 • Canviar la gravetat de l'esdeveniment. Si l'esdeveniment ja té la mateixa gravetat, aquesta acció s'ignorarà.

::: nota important Només es poden actualitzar els esdeveniments triggers.
Només es poden actualitzar els esdeveniments problemàtics.
Es necessiten permisos de lectura/escriptura per al trigger per tancar l'esdeveniment o canviar-ne la gravetat.
Per tancar un esdeveniment, s'ha de permetre al trigger. :::

Aquest mètode és disponible per a tot tipus d'usuaris. Els permisos per invocar el mètode es poden revocar a la configuració del rol d'usuari. Consulteu Rols d'usuari per obtenir més informació.

Paramètres

(object/array) Paràmetres que contenen identificadors d'esdeveniments i operacions d'actualització a realitzar.

Paràmetre Tipus Descripció
eventids
(obligatori)
string/object ID dels esdeveniments a reconèixer.
action
(obligatori)
integer Accions d'actualització d'esdeveniments. Aquest camp és una màscara de bits, qualsevol combinació de valors és acceptable.

Valors possibles:
1 - tanqueu el problema;
2 - reconeixeu l'esdeveniment;
4 - afegiu un missatge ;
8 - canviar la gravetat;
16 - no reconèixer l'esdeveniment.
message string Text del missatge.
Obligatori, si l'acció conté 'afegir missatge'.
severity integer Gravetat de l'esdeveniment nou.
Obligatori, si l'acció conté 'canviar la gravetat'.

Valors possibles:
0 - sense classificar;
1 - informació;< br>2 - avís;
3 - mitjà;
4 - alt;
5 - desastre.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels esdeveniments actualitzats sota la propietat eventids.

Exemples

Reconèixer un esdeveniment

Reconèixer un esdeveniment i afegir-hi un missatge.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "event.acknowledge",
      "params": {
        "eventids": "20427",
        "action": 6,
        "message": "Problem resolved."
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "eventids": [
          "20427"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Canviar la gravetat d'un esdeveniment

Canviar la gravetat de múltiples esdeveniments i afegir-hi un missatge.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "event.acknowledge",
      "params": {
        "eventids": ["20427", "20428"],
        "action": 12,
        "message": "Maintenance required to fix it.",
        "severity": 4
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "eventids": [
          "20427",
          "20428"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CEvent::acknowledge() in ui/include/classes/api/services/CEvent.php.