auditlog.get

Descripció

integer/array auditlog.get(object parameters)

El mètode permet recuperar els objectes de registre d'auditoria segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible només per a usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint la sortida esperada.

El mètode suporta els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
auditids string/array Retorna només els registres d'auditoria amb els IDs donats.
userids string/array Retorna només els registres d'auditoria creats per els usuaris donats.
time_from timestamp Retorna només els registres d'auditoria que han estat creats després de l'hora donada.
time_till timestamp Retorna només els registres d'auditoria que han estat creats abans de l'hora donada.
sortfield string/array Ordena els resultats per les propietats donades.

Els valors possibles són: auditid, userid, clock.
filter object Retorna només els resultats que concorden exactament amb el filtre donat.

Accepta una matriu, on les claus són els noms propietaris, i els valors són bé un valor senzill o una cadena de valors que concorden.

A més, suporta filtrar per detalls dels camps propietaris: table_name, field_name.
search object Sub-cadena de cerca sensible a majúscules i minúcules al contingut dels camps: username, ip, resourcename, details.
countOutput boolean Aquests paràmetres són comuns per a tots els mètodes get i es descriuen als comentaris de referència.
excludeSearch boolean
limit integer
output query
preservekeys boolean
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar registre d'auditoria

Recupera els dos darrers registres del registre d'auditoria.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "auditlog.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "sortfield": "clock",
        "sortorder": "DESC",
        "limit": 2
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "auditid": "cksstgfam0001yhdcc41y20q2",
          "userid": "1",
          "username": "Admin",
          "clock": "1629975715",
          "ip": "127.0.0.1",
          "action": "1",
          "resourcetype": "0",
          "resourceid": "0",
          "resourcename": "Jim",
          "recordsetid": "cksstgfal0000yhdcso67ondl",
          "details": "{\"user.name\":[\"update\",\"Jim\",\"\"],\"user.medias[37]\":[\"add\"],\"user.medias[37].\":[\"add\"],\"user.medias[37].mediatypeid\":[\"add\",\"1\"],\"user.medias[37].sendto\":[\"add\",\"[email protected]\"]}"
          
        },
        {
          "auditid": "ckssofl0p0001yhdcqxclsg8r",
          "userid": "1",
          "username": "Admin",
          "clock": "1629967278",
          "ip": "127.0.0.1",
          "action": "0",
          "resourcetype": "0",
          "resourceid": "20",
          "resourcename": "John",
          "recordsetid": "ckssofl0p0000yhdcpxyo1jgo",
          "details": "{\"user.username\":[\"add\",\"John\"], \"user.userid:\":[\"add\",\"20\"],\"user.usrgrps[28]\":[\"add\"],\"user.usrgrps[28].usrgrpid\":[\"add\", \"7\"]}"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CAuditLog::get() in ui/include/classes/api/services/CAuditLog.php.