31 Notes d'actualització per 6.0.21

Profunditat màxima de JSON

La profunditat JSON màxima permesa s'ha establert en 64 per millorar la seguretat i el rendiment durant l'anàlisi JSON.

Funcions de macro

L'interval de la funció macro fmtnumés ara limitat a 0-20.