6 Descoberta

Vista general

A la secció Monitoratge → Descoberta, es veuen els resultats de descoberta de xarxa. Els dispositius descoberts s'ordenen segons la regla de descoberta.

Si ja s'ha monitorat un dispositiu, el nom de l'equip apareixerà a la columna Equip monitorat i la durada de la descoberta o pèrdua del dispositiu després de la descoberta anterior apareixerà a Temps de funcionament/aturada.

Després d'això, seguiu les columnes que mostren l'estat del servei individual per a cada dispositiu descobert (els globus vermells indiquen que els serveis són inactius). La disponibilitat o indisponibilitat del servei s'inclou a la cel·la.

Només els serveis que s'hagin trobat en almenys un dispositiu tindran una columna que mostra el seu estat.

Botons

Els botons del mode de visualització comuns a totes les seccions es descriuen a la pàgina de monitoratge.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només les regles de descoberta que us interessa. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

Si no es tria res al filtre, es mostren totes les regles de descoberta activades. Per triar una regla de descoberta específica per veure-la, comenceu a escriure-ne el nom al filtre. Totes les regles de descoberta activades que coincideixin es veuran per triar-les. Es poden triar diverses regles de descoberta.