2 Debian/Ubuntu

Vista general

Aquesta secció proporciona les passes necessàries per a una actualització correcta de Zabbix 5.4.x a Zabbix 6.0.x emprant els paquets oficials de Zabbix per a Debian/Ubuntu.

Tot i que l'actualització dels agents Zabbix no és obligatòria (però recomanable), el servidor Zabbix i els proxys han de ser de la mateixa versió principal. Per tant, en una configuració de proxy, el servidor Zabbix i tots els proxys s'han d'aturar i actualitzar. Mantindre els proxys en execució mentre actualitzeu el servidor ja no aportarà cap benefici perquè en actualitzar el proxy s'esborraran les seves dades antigues i no es recolliran dades noves fins que la configuració del proxy no es sincronitzi amb el servidor.

Tingueu en compte que amb la base de dades SQLite als proxys, les dades de l'historial dels proxys abans de l'actualització es perdran, ja que l'actualització de la base de dades SQLite no és compatible i la base de dades SQLite s'ha d'esborrar manualment. Quan el proxy s'inicia per primera vegada i falta el fitxer de base de dades SQLite, el proxy el crea automàticament.

Depenent de la mida de la base de dades, l'actualització de la base de dades a la versió 6.0 pot trigar una mica.

Abans d'actualitzar, assegureu-vos de llegir les notes d'actualització rellevants!

Les següents notes d'actualització estan disponibles:

|Actualitzat des de|Llegiu les notes completes de la versió|Canvis més importants entre versions||--|--|------| |5.4.x |Per a:
Zabbix 6.0|S'han incrementat les versions mínimes de base de dades necessàries;
El servidor/proxy no s'iniciarà si la base de dades és obsoleta;
Auditoria de registres perduts a causa del canvi de l'estructura de la base de dades.| |5.2.x |Per a:
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0 |Les versions de base de dades mínimes requerides han augmentat;
S'han esborrat els elements afegits com a tipus separat.| |5.0.x LTS|Per a:
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0|S'ha canviat la versió mínima de PHP de la 7.2.0 a la 7.2.5.| |4.4.x |Per a:
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0|S'ha trete el suport d'IBM DB2;
S'ha canviat la versió de PHP mínima necessària de 5.4.0 a 7.2.0;
S'han pujat les versions de base de dades mínimes requerides;
Zabbix PHP S'ha canviat el directori de fitxers.| |4.2.x |Per a:
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0|Tipus de suport Jabber i Ez Texting esborrats.| |4.0.x LTS|Per a:
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4<br >Zabbix 6.0|Els proxys antics ja no poden transmetre dades a un servidor actualitzat;
Els agents nous ja no podran treballar amb un servidor Zabbix antic.| |3.4.x |Per a:
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0|Les biblioteques 'libpthread' i 'zlib' ara són necessàries;
S'ha tret el suport per al protocol de text sense format i cal la capçalera;
La versió d'agents Zabbix anterior a la 1.4 ja no és compatible;
Ara cal el paràmetre Servidor a la configuració del proxy passiu.| |3.2.x |Per a:
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0|S'ha tret el suport SQLite com a base de dades de fons per al servidor/interfície Zabbix;
S'admeten expressions regulars compatibles amb Perl (PCRE) en lloc de POSIX estès;
Les biblioteques 'libpcre' i 'libevent' necessàries per al servidor Zabbix;
S'han afegit comprovacions de codi de sortida per a la configuració de l'usuari, les ordres remotes i els elements system.run [] sense l'assenyalador 'nowait', així com els scripts executats pel servidor Zabbix;
Zabbix Java Gateway s'ha d'actualitzar per donar suport a noves funcions.| |3.0.x LTS|Per a:
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0| Actualització de la base de dades pot ser lenta, depenent de la mida de la taula d'historial.| |2.4.x |Per a:
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0 ://www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/installation/upgrade_notes_400)
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0|La versió mínima requerida de PHP ha canviat de 5.3.0 a 5.4.0;
S'ha d'especificar la configuració de l'agent de fitxer de registre.| |2.2.x LTS|Per a:
Zabbix 2.4
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0|Supressió del monitoratge distribuït basat en els nouds.| |2.0.x |Aboqueu:
Zabbix 2.2
Zabbix 2.4
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2 ://www.zabbix.com/documentation/3.2/manual/installation/upgrade_notes_320)
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0|Versió PHP requisit mínim passat de 5.1.6 a 5.3.0 ;
Base de dades MySQL sensibles a majúscules són requerides per al bon funcionament del servidor;
El joc de caràcters utf8 i la classificació utf8_bin són necessaris per al servidor Zabbix funciona correctament amb la base de dades MySQL. Veieu els scripts de creació de base de dades ;
L'extensió PHP 'mysqli' requereix al lloc de 'mysql'.|

També podeu veure els requisits per a 6.0.

Pot ser convenient executar dues sessions SSH paral·leles durant l'actualització, executant passes d'actualització en una i monitorant els registres del servidor/proxy en un altre. Per exemple, executeu tail -f zabbix_server.log o tail -f zabbix_proxy.log a la segona sessió SSH per veure les darreres entrades del fitxer de registre i possibles errors en temps real. Això pot ser crític per a les instàncies de producció.

Procés d'actualització

1 Aturar els processos Zabbix

Atureu el servidor Zabbix per assegurar-vos que no s'insereixin dades noves a la base de dades.

 service zabbix-server stop

Si actualitzeu el proxy Zabbix, atureu-lo també.

service zabbix-proxy stop
2 Feu una còpia de seguretat de la base de dades Zabbix existent

Aquesta és una passa molt important. Assegureu-vos que teniu una còpia de seguretat de la vostra base de dades. Això ajudarà si el procediment d'actualització falla (manca d'espai al disc, apagat, problemes inesperats).

3 Feu una còpia de seguretat de fitxers de configuració, fitxers PHP i binaris Zabbix

Feu una còpia de seguretat dels fitxers binaris Zabbix, fitxers de configuració i directori de fitxers PHP.

Fitxers de configuració:

mkdir /opt/zabbix-backup/
    cp /etc/zabbix/zabbix_server.conf /opt/zabbix-backup/
    cp /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf /opt/zabbix-backup/

Arxius PHP i binaris Zabbix :

cp -R /usr/share/zabbix/ /opt/zabbix-backup/
    cp -R /usr/share/zabbix-* /opt/zabbix-backup/
4 Actualització del paquet de configuració del repositori

Per poder actualitzar, el paquet del repositori s'ha de desinstal·lar.

rm -Rf /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list

Ara, instal·leu el nou paquet de configuració del repositori.

Sota Debian 12 executeu:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-5+debian12_all.deb dpkg -i zabbix-release_6.0-5+debian12_all.deb

Sota Debian 11 executeu:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+debian11_all.deb
    dpkg -i zabbix-release_6.0-1+debian11_all.deb

Sota Debian 10 executeu:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+debian10_all.deb
    dpkg -i zabbix-release_6.0-1+debian10_all.deb

Sota Debian 9 executeu:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+debian9_all.deb
    dpkg -i zabbix-release_6.0-1+debian9_all.deb

Sota Ubuntu 20.04 executeu:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+ubuntu20.04_all.deb
    dpkg -i zabbix-release_6.0-1+ubuntu20.04_all.deb

Sota Ubuntu 18.04 executeu:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+ubuntu18.04_all.deb
    dpkg -i zabbix-release_6.0-1+ubuntu18.04_all.deb

Sota Ubuntu 16.04 executeu:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+ubuntu16.04_all.deb
    dpkg -i zabbix-release_6.0-1+ubuntu16.04_all.deb

Sota Ubuntu 14.04 executeu:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+ubuntu14.04_all.deb
    dpkg -i zabbix-release_6.0-1+ubuntu14.04_all.deb

Actualitzeu la informació del repositori.

apt-get update
5 Actualització dels components de Zabbix

Per actualitzar els components de Zabbix, podeu executar:

 apt-get install --only-upgrade zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent

Si empreu PostgreSQL, substituïu mysql per pgsql a l'ordre. Si sou actualitzant el proxy, substituïu "server" per "proxy" a l'ordre. Si sou actualitzant l'agent 2, substituïu zabbix-agent per zabbix-agent2 a l'ordre.

Actualitzar el Zabbix agent 2 amb la comanda apt install zabbix-agent2 pot donar error. Per obtindre més informació, veieu els Errors coneguts.

Tot seguit, actualitzeu la interfície web amb Apache, executant:

 apt-get install zabbix-apache-conf

Les distribucions anteriors a Debian 10 (buster) / Ubuntu 18.04 (bionic) / Raspbian 10 (buster) no tenen PHP7.2 o més nou, que és un requisit per la interfície de Zabbix 6.0. Veieu informació sobre com instal·lar la interfície de Zabbix a distribucions antigues.

6 Revisar els paràmetres de configuració dels components

Assegureu-vos de revisar les notes d'actualització per comprovar si cal fer cap canvi en els paràmetres de configuració.

7 Inici dels processos de Zabbix

Inicieu els components actualitzats de Zabbix.

service zabbix-server start
    service zabbix-proxy start
    service zabbix-agent start
    service zabbix-agent2 start
8 Esborrar galetes i memòria cau del navegador web

Després de l'actualització, és possible que hagueu d'esborrar les galetes del navegador web i la memòria cau del navegador web perquè la interfície web de Zabbix funcioni correctament.

Actualització entre versions menors

És possible actualitzar versions menors (per exemple, de 6.0.1 a 6.0.3). És senzill.

Per actualitzar la versió menor de Zabbix, executeu:

 sudo apt install --only-upgrade 'zabbix.*'

Per actualitzar la versió menor del servidor Zabbix, executeu:

 sudo apt install --only-upgrade 'zabbix-server.*'

Per actualitzar la versió menor de l'agent Zabbix, executeu:

 sudo apt install --only-upgrade 'zabbix-agent.*'

o, per a l'agent de Zabbix 2:

 sudo apt install --only-upgrade 'zabbix-agent2.*'