report.get

Descripció

integer/array report.get(object parameters)

El mètode permet recuperar informes programats segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objet) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
reportids string/array Retorna només els informes programats amb els ID d'informes especificats.
expired boolean Si s'estableix a true, només es retornen els informes programats caducats; si és false - només els informes programats actius.
selectUsers query Retorna una propietat usuaris a la qual és configurat per enviar l'informe.
selectUserGroups query Retorna una propietat usuari_grups a la qual és configurat per enviar l'informe.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: reportid, name, status.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar les dades de l'informe

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "report.get",
      "params": [
        "output": "extend",
        "selectUsers": "extend",
        "selectUserGroups": "extend",
        "reportids": ["1", "2"]
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "reportid": "1",
          "userid": "1",
          "name": "Weekly report",
          "dashboardid": "1",
          "period": "1",
          "cycle": "1",
          "start_time": "43200",
          "weekdays": "31",
          "active_since": "2021-04-01",
          "active_till": "2021-08-31",
          "subject": "Weekly report",
          "message": "Report accompanying text",
          "status": "1",
          "description": "Report description",
          "state": "1",
          "lastsent": "1613563219",
          "info": "",
          "users": [
            {
              "userid": "1",
              "access_userid": "1",
              "exclude": "0"
            },
            {
              "userid": "2",
              "access_userid": "0",
              "exclude": "1"
            }
          ],
          "user_groups": [
            {
              "usrgrpid": "7",
              "access_userid": "0"
            }
          ]
        },
        {
          "reportid": "2",
          "userid": "1",
          "name": "Monthly report",
          "dashboardid": "2",
          "period": "2",
          "cycle": "2",
          "start_time": "0",
          "weekdays": "0",
          "active_since": "2021-05-01",
          "active_till": "",
          "subject": "Monthly report",
          "message": "Report accompanying text",
          "status": "1",
          "description": "",
          "state": "0",
          "lastsent": "0",
          "info": "",
          "users": [
            {
              "userid": "1",
              "access_userid": "1",
              "exclude": "0"
            }
          ],
          "user_groups": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CReport::get() in ui/include/classes/api/services/CReport.php.