14 Arbre de navegació del mapa

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Arbre de navegació del mapa als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Arbre de navegació del mapa, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Arbre de navegació del mapa.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - (per defecte) 15 minuts.
Veure els mapes no disponibles 1 show_unavailable 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
Referència 1 referència Qualsevol valor de cadena que consta de 5 caràcters (p. ex., ABCDE, JBPNL, etc.).

El valor del paràmetre Reference s'utilitza al [Map] (/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/map) giny (referència del giny enllaçat) per enllaçar amb el giny arbre de navegació del mapa.

Els paràmetres següents són compatibles per configurar els elements de l'arbre de navegació del mapa.

Paràmetre tipus nom valor
Nom 1 navtree.name.1 Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre del nom de la propietat estableix el nombre de l'element.
Mapa enllaçat 8 navtree.sysmapid.1 Mapa ID.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'element al qual el mapa és enllaçat.
Paràmetres per crear la jerarquia d'elements 0 navtree.parent.1 Nombre d'element principal.

Nota: el número del nom de la propietat fa referència a l'element secundari. El valor de la propietat fa referència a l'element pare.
0 navtree.order.1 Posició de l'element a l'arbre de navegació del mapa.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència al nombre de l'element. El valor de la propietat fa referència a la posició de l'element a l'arbre de navegació del mapa. La posició de l'element pare es determina dins de tot l'arbre de navegació del mapa. La posició de l'element fill es determina dins de l'element pare.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Arbre de navegació del mapa. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Arbre de navegació de mapes

Configureu un giny Arbre de navegació del mapa que mostri l'arbre de navegació del mapa següent:

 • Element A
  • Element A1
  • Element A2
 • Element B
 • Element C

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "navtree",
                "name": "Map navigation tree",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 6,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.1",
                    "value": "Element A"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.2",
                    "value": "Element B"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.3",
                    "value": "Element C"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.4",
                    "value": "Element A1"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.5",
                    "value": "Element A2"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.6",
                    "value": "Element B1"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.7",
                    "value": "Element B2"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.4",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.5",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.6",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.7",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.2",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.3",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.4",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.5",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.6",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.7",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 8,
                    "name": "navtree.sysmapid.6",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "reference",
                    "value": "ABCDE"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també