templatedashboard.update

Descripció

object templatedashboard.update(object/array templateDashboards)

Aquest mètode permet actualitzar taulers.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del tauler a actualitzar.

La propietat dashboardid s'ha d'especificar per a cada tauler, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats especificades.

A més de les [propietats del tauler de plantilla] estàndard (object#template_dashboard), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
pages array Pàgines del tauler de plantilla substituint les pàgines del tauler de control existents.

Les pàgines del tauler de control s'actualitzen mitjançant la propietat dashboard_pageid. Es crearan pàgines de tauler noves per als objectes sense una propietat dashboard_pageid i les pàgines de tauler existents s'esborraran si no es reutilitzen. Les pàgines del tauler s'ordenaran en el mateix ordre especificat. Només s'actualitzaran les propietats especificades de les pàgines del tauler. Es requereix almenys un objecte de pàgina del tauler per a la propietat pages.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de la plantilla de taulers actualitzada sota la propietat dashboardids.

Exemples

Reanomenar una plantilla de tauler

Reanomenar una plantilla de tauler a "Performance graphs".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templatedashboard.update",
      "params": {
        "dashboardid": "23",
        "name": "Performance graphs"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "23"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar les pàgines de tauler de plantilla

Reanomenar la primera pàgina del tauler, reemplaçar els ginys de la segona pàgina del tauler i afegir una nova pàgina com a tercera. Esborrar la resta de pàgines del tauler.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templatedashboard.update",
      "params": {
        "dashboardid": "2",
        "pages": [
          {
            "dashboard_pageid": 1,
            "name": 'Renamed Page'
          },
          {
            "dashboard_pageid": 2,
            "widgets": [
              {
                "type": "clock",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 4,
                "height": 3
              }
            ]
          },
          {
            "display_period": 60
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 2
    }

Veieu també

Font

CTemplateDashboard::update() in ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php.