graphprototype.create

Descripció

object graphprototype.create(object/array graphPrototypes)

Aquest mètode permet crear nous prototips de gràfics.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Prototipus de gràfics a crear.

A més de les [propietats estàndard del prototip de gràfic] (object#graph_prototype), el mètode accepta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
gitems
(obligatori)
array Gràfic [element] (/manual/api/reference/graphitem/object) per crear per a prototips de gràfics. Els elements gràfics poden fer referència tant a elements com a prototips d'elements, però almenys un prototip d'element ha d'ésser present.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels prototips de gràfics creats segons la propietat graphids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels prototips de gràfics donats.

Exemples

Crear un prototipus de gràfic

Crear un prototipus de gràfic amb dos elements.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graphprototype.create",
      "params": {
        "name": "Disk space usage {#FSNAME}",
        "width": 900,
        "height": 200,
        "gitems": [
          {
            "itemid": "22828",
            "color": "00AA00"
          },
          {
            "itemid": "22829",
            "color": "3333FF"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "652"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CGraphPrototype::create() in ui/include/classes/api/services/CGraphPrototype.php.