1 Grups d'equips

Vista general

A la secció Configuració → Grups d'equips, els usuaris poden configurar i gestionar grups d'equips. Un grup d'equips pot contindre plantilles i equips.

Es mostra una llista dels grups d'equips existents amb els seus detalls. Podeu cercar i filtrar grups d'equips pel nom.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del grup d'equips. Si feu clic al nom del grup, s'obre el formulari de configuració per al grup d'equips.
Equips Nombre d'equips del grup (es mostra en gris). Fent clic a "Equips", a la llista completa d'equips, es filtraran els que pertanyen al grup.
Plantilles Nombre de plantilles del grup (visualitzat en gris). Fent clic a "Plantilles", a la llista completa de plantilles, aquestes es filtraran.
Membres Noms dels membres del grup. Els noms de les plantilles es mostren en gris, els noms d'equips monitorats en blau i els noms d'equips no monitorats en vermell. Si feu clic a un nom, s'obrirà el formulari de configuració del model/equip.
Info Errors (si n'hi ha) pel que fa al grup d'equips.
Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista ofereixen opcions d'edició col·lectiva:

  • Activa els equips: canvia l'estat de tots els equips del grup a "Monitorat"
  • Desactiva els equips: canvia l'estat de tots els equips del grup a "Sense monitorar".
  • Esborra - esborra els grups d'equips

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels grups d'equips respectius i feu clic al botó requerit.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només els grups d'equips que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.