17 Problemes

Vista general

En aquest giny, podeu veure problemes actuals. La informació d'aquest giny és similar a MonitoratgeProblemes.

Configuració

Per configurar, trieu Problemes com a tipus:

Podeu limitar el nombre de problemes que es mostren al giny de diferents maneres: per estat del problema, nom del problema, gravetat, grup d'equips, equip, etiqueta d'esdeveniment, estat de reconeixement, etc.

Paràmetre Descripció
Mostra Filtra per estat del problema:
Problemes recents - es mostren els problemes no resolts i resolts recentment (per defecte)
Problemes - es mostren els problemes no resolts
Historial - es mostra l'historial de tots els esdeveniments
Grups d'equips Introduïu els grups d'equips per als quals voleu veure problemes al giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure un nom de grup oferirà una llista desplegable de grups que coincideixen.
Si especifiqueu un grup d'equips principal, es triaran implícitament tots els grups d'equips heretats.
Els problemes per a aquests grups d'equips es veuran al giny. Si no s'introdueix cap grup d'equips, es veuran problemes per a tots els grups d'equips.
Grups d'equips exclosos Introduïu els grups d'equips per als quals voleu amagar els problemes del giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure un nom de grup oferirà una llista desplegable de grups que coincideixen.
Si especifiqueu un grup d'equips principal, es triaran implícitament tots els grups d'equips heretats.
Els problemes d'aquests grups d'equips no es veuran al giny. Per exemple, els equips 001, 002, 003 poden pertànyer al grup A i els equips 002, 003 també al grup B. Si optem per veure el grup A i excloure el grup B al mateix temps, només es veuran els problemes de l'equip 001 al giny.
Amfitrions Introduïu els equips per als quals veure problemes al giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un equip oferirà una llista desplegable d'equips coincidents.
Si no s'introdueix cap equip, es veuran problemes per a tots els equips.
Problema Podeu limitar el nombre de problemes que es veuen pel seu nom. Si introduïu una cadena aquí, només es veuran els problemes el nom dels quals contingui la cadena introduïda. Les macros no s'amplien.
Gravetat Marqueu la gravetat del problema per veure al giny.
Etiquetes Especifiqueu etiquetes de problemes per limitar el nombre de problemes que es veuen al giny. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden definir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats ​​(distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou els valors especificats noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen les dades introduïdes cadena (concordança de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions amb el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O
O - suficient si es compleix una condició
Quan es filtren, les etiquetes especificades aquí es veuran primer amb el problema, tret que es substitueixin per la llista prioritat de visualització de l'etiqueta (veieu més avall).
Veure les etiquetes Trieu el nombre d'etiquetes que es veuen:
Cap - cap columna Etiquetes a Monitoratge → Problemes
1 - La columna Etiquetes conté una etiqueta
2 - La columna Etiquetes conté dues etiquetes
3 - La columna Etiquetes conté tres etiquetes
Per veure totes les etiquetes del problema, passeu el ratolí per sobre icona de tres punts.
Nom de l'etiqueta Trieu com es veu el nom de l'etiqueta:
Tot - els noms i els valors de les etiquetes es veuen sencers
Drecera - les etiquetes de noms d'etiquetes s'escurcen a 3 símbols; els valors de les etiquetes es mostren sencers
Cap - només es mostren els valors de les etiquetes; sense nom
Prioritat de visualització de l'etiqueta Introduïu la prioritat de visualització de l'etiqueta per a un problema, com a llista d'etiquetes separades per comes (per exemple: Serveis,Aplicacions,Aplicació). Només s'han d'emprar noms d'etiquetes, sense valors. Les etiquetes d'aquesta llista sempre es veuran primer, substituint l'ordre natural per l'ordre alfabètic.
Ensenya les dades operatives Trieu com veure dades operacionals:
Cap - no es mostren dades operatives
Per separat - les dades operatives es mostren a una columna separada
Amb el nom del problema - afegiu dades operatives al nom del problema, emprant parèntesis per a les dades operatives
Ensenya els problemes esborrats Marqueu la casella per veure problemes que, d'altra manera, es suprimirien (no es veurien) a causa del manteniment de l'equip.
Ensenya només els problemes no reconeguts Marqueu la casella per veure només els problemes no reconeguts.
Ordenar les entrades per Ordenar les entrades per:
Temps (decreixent o ascendent)
Gravetat (decreixent o ascendent)
Nom del problema (dereixent o ascendent)
Equip (descendent o ascendent).
Ensenya la línia de temps Marqueu la casella per veure una línia de temps visual.
Ensenya les línies Especifiqueu el nombre de línies del problema a veure.