5 Mode de manteniment de la interfície Web

Vista general

La interfície web de Zabbix es pot desactivar temporalment per denegar l'accés. Això pot ser útil per protegir la base de dades Zabbix de qualsevol modificació iniciada pels usuaris, protegint així la integritat de la base de dades.

La base de dades Zabbix es pot aturar i s'executen tasques de manteniment quan la interfície Zabbix és en mode de manteniment.

Els usuaris amb adreces IP definides podran treballar normalment amb la interfície en mode de manteniment.

Configuració

Per habilitar el mode de manteniment, el fitxer maintenance.inc.php (situat a /conf del directori HTML de Zabbix al servidor web) s'ha d'editar per esborrar els comentaris i assemblar-se a:

 // Mode de manteniment.
    define('ZBX_DENY_GUI_ACCESS', 1);
    
    // Matriu d'adreces IP que es permeten connectar a la interfície (opcional).
    $ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE = array('127.0.0.1');
    
    // Missatge que es veuen a la pantalla d'avís (opcional).
    $ZBX_GUI_ACCESS_MESSAGE = 'Som actualitzant la base de dades MySQL fins a les 15:00. Estigueu atents...';

La majoria de les vegades, el fitxer maintenance.inc.php es troba a /conf del directori de documents HTML de Zabbix al Servidor web. Tanmateix, la ubicació del directori pot variar segons el sistema operatiu i el servidor web emprat.

Per exemple, la ubicació de:

 • SUSE i RedHat el fitxer és /etc/zabbix/web/maintenance.inc.php.
 • Sistemes basats en Debian el directori és /usr/share/zabbix/conf/.

Veieu també Copia de fitxers PHP.

Paràmetre Detalls
ZBX_DENY_GUI_ACCESS Activa el mode de manteniment:
1: el mode de manteniment és habilitat, en cas contrari, desactivat
ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE Matriu d'adreces IP permeses per connectar-se a la interfície (opcional).
Per exemple:
`array('192.168.1.1', '192.168.168.1.2')'
ZBX_GUI_ACCESS_MESSAGE Un missatge que podeu escriure per notificar als usuaris el manteniment (opcional).

Visualització

La pantalla següent es mostra quan s'intenta accedir a la interfície Zabbix en mode de manteniment. La pantalla s'actualitza cada 30 segons per tornar a un estat normal sense la intervenció de l'usuari un cop finalitzat el manteniment.

Les adreces IP definides a ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE podran accedir a la interfície com de costum.