4 Emprar macros a missatges

Vista general

A l'assumpte dels missatges i al text, podeu emprar macros per informar de problemes més eficientment.

A més d'una sèrie de macros integrades, també s'admeten macros d'usuari i macros d'expressió. Hi ha disponible una llista sencera de macros compatibles amb Zabbix.

Exemples

Els exemples ensenyen com podeu emprar les macros dins els missatges.

Exemple 1

Objecte del missatge:

Problema: {TRIGGER.NAME}

Quan rebeu el missatge, l'assumpte del missatge canviarà a alguna cosa com:

 Problema: la càrrega de la CPU és massa alta al servidor Zabbix
Exemple 2

Missatge:

La càrrega del processador és: {?last(/zabbix.zabbix.com/system.cpu.load[,avg1])}

Després de rebre el missatge, el missatge es canviarà per quelcom com ara:

La càrrega del processador és: 1.45
Exemple 3

Missatge:

Darrer valor: {?last(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY})}
    MAX per 15 minuts: {?max(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY},15m)}
    MIN per 15 minuts: {?min(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY},15m)}

Després de rebre el missatge, aquest es canviarà per quelcom com ara:

Darrer valor: 1.45
    MAX per 15 minuts: 2.33
    MIN per 15 minuts: 1.01
Exemple 4

Missatge:

http://<ip_o_nom_del_servidor>/zabbix/tr_events.php?triggerid={TRIGGER.ID}&eventid={EVENT.ID}

Quan rebeu el missatge, aquest conté un enllaç a la pàgina Detalls de l'esdeveniment, que proporciona informació sobre l'esdeveniment, el seu trigger i una llista d'esdeveniments recents generada pel mateix trigger.

Exemple 5

Informar sobre els valors de diversos equips en un trigger.

Missatge:

 Nom del problema: {TRIGGER.NAME}
    Expressió trigger: {TRIGGER.EXPRESSION}
    
    1. Valor de l'element a {HOST.NAME1}: {ITEM.VALUE1} ({ITEM.NAME1})
    2. Valor de l'element a {HOST.NAME2}: {ITEM.VALUE2} ({ITEM.NAME2})

Quan rebeu el missatge, el missatge es canviarà per alguna cosa com ara:

 Nom del problema: la càrrega del processador és massa alta en un equip local
    Expressió trigger: last(/Myhost/system.cpu.load[percpu,avg1])>5 o last(/Myotherhost/system.cpu.load[percpu,avg1])>5
    
    1. Valor de l'article a Myhost: 0,83 (càrrega del processador (1 min de mitjana per nucli))
    2. Valor de l'element a Myotherhost: 5.125 (càrrega del processador (1 min de mitjana per nucli))
Exemple 6

Es reben els detalls de l'esdeveniment problema i l'esdeveniment de recuperació en un missatge de recuperació:

Missatge:

 Assumpte:
    
    Identificador de l'esdeveniment: {EVENT.ID}
    Valor de l'esdeveniment: {EVENT.VALUE}
    Estat de l'esdeveniment: {EVENT.STATUS}
    Hora de l'esdeveniment: {EVENT.TIME}
    Data de l'esdeveniment: {EVENT.DATE}
    Edat de l'esdeveniment: {EVENT.AGE}
    Confirmació de l'esdeveniment: {EVENT.ACK.STATUS}
    Historial d'actualitzacions d'esdeveniments: {EVENT.UPDATE.HISTORY}
    
    Recuperació:
    
    Identificador de l'esdeveniment: {EVENT.RECOVERY.ID}
    Valor de l'esdeveniment: {EVENT.RECOVERY.VALUE}
    Estat de l'esdeveniment: {EVENT.RECOVERY.STATUS}
    Hora de l'esdeveniment: {EVENT.RECOVERY.TIME}
    Data de l'esdeveniment: {EVENT.RECOVERY.DATE}
    Dades operatives: {EVENT.OPDATA}

Quan rebeu el missatge, les macros es canviaran per alguna cosa com ara:

 Assumpte:
    
    Identificador de l'esdeveniment: 21874
    Valor de l'esdeveniment: 1
    Estat de l'esdeveniment: PROBLEMA
    Hora de l'esdeveniment: 13:04:30
    Data de l'esdeveniment: 02/01/2018
    Edat de l'esdeveniment: 5m
    Reconeixement de l'esdeveniment: Sí
    Historial d'actualitzacions d'esdeveniments: 02.01.2018 13:05:51 "John Smith (administrador)"
    Accions: reconegudes.
    
    Recuperació:
    
    Identificador de l'esdeveniment: 21896
    Valor de l'esdeveniment: 0
    Estat de l'esdeveniment: OK
    Hora de l'esdeveniment: 13:10:07
    Data de l'esdeveniment: 02/01/2018
    Dades operatives: el valor actual és 0,83

Des de Zabbix 2.2.0 s'admeten macros de notificació separades per a l'esdeveniment de problema original i l'esdeveniment de recuperació.