action.update

Descripció

object action.update(object/array actions)

Aquest mètode permet actualitzar les accions.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de l'acció que s'actualitzaran.

La propietat actionid s'ha de definir per a cada acció; les altres propietats són opcionals. Només les propietats facilitades s'actualitzaran, les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats d'acció per defecte, el mètode accepta els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
filter object Action filter objecte per a substituir el filtre actual.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs de les accions actualitzades sota la propietat actionids.

Exemples

Desactivar una acció

Desactivar accions; és a dir: establir el seu estat a "1".

Consulta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.update",
      "params": {
        "actionid": "2",
        "status": "1"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CAction::update() in ui/include/classes/api/services/CAction.php.