9 Plugin de PostgreSQL

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del plugin de MongoDB (postgresql.conf) per a l'agent 2 de Zabbix.

Des de Zabbix 6.0.10, PostgreSQL és un plugin que es pot carregar, disponible i detallat al repositori del plugin de PostgreSQL

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració descarregats;
  • Zabbix admet arxius de configuració codificats només en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només s'admeten al principi de les línies.

Opcions

Paràmetre Descripció
-V --version Mostra la versió del plugin i informació de la llicència.
-h --help Mostra la informació d'ajuda (abreujatura).

Paràmetres

A les versions de Zabbix anteriors a la 6.0.10, els noms dels paràmetres comencen amb Plugins.Postgres.<Parameter> en comptes de Plugins.PostgreSQL.<Parameter>. Per exemple, Plugins.Postgres.KeepAlive.

Paràmetre Obligatori Rang Predeterminat Descripció
Plugins.PostgreSQL.CallTimeout no 1-30 temps d'espera global Temps d'espera màxim (en segons) per completar una sol·licitud.
Plugins.PostgreSQL.CustomQueriesPath no disabled Camí complet del directori que conté fitxers .sql amb consultes personalitzades.
Plugins.PostgreSQL.Default.Database no Base de dades per defecte per connectar-se a PostgreSQL; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió anomenada.
S'admet des de la versió 6.0.18.
Plugins.PostgreSQL.Default.Password no Mot de pas per defecte per connectar-se a PostgreSQL; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió anomenada.
S'admet des de la versió 6.0.18.
Plugins.PostgreSQL.Default.TLSCAFile no
(sí, si Plugins.PostgreSQL.Default.TLSConnect està configurat en un d'aquests: verify_ca, verify_full)
Camí d'accés complet d'un fitxer que conté el certificat de CA(s) de nivell superior per a la verificació del certificat d'iguals per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades; s'empra si no s'especifica cap valor en una sessió anomenada.
S'admet des de la versió 6.0.18.
Plugins.PostgreSQL.Default.TLSCertFile no
(sí, si Plugins.PostgreSQL.Default.TLSConnect s'estableix en un dels següents: verify_ca, verify_full)
Camí complet d'un fitxer que conté el certificat PostgreSQL o la cadena de certificats per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades; s'empra si no s'especifica cap valor en una sessió anomenada.
S'admet des de la versió 6.0.18.
Plugins.PostgreSQL.Default.TLSConnect no Tipus de xifrat per a les comunicacions entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades; s'empra si no s'especifica cap valor en una sessió amb nom.
Valors admesos:
obligatori: connecteu-vos mitjançant TLS com a mode de transport sense comprovacions d'identitat;
verify_ca: connecteu-vos mitjançant TLS i verifiqueu el certificat;
verify_full: connecteu-vos mitjançant TLS, verifiqueu el certificat i verifiqueu que la identitat de la base de dades (CN) especificada per DBHost coincideix amb el seu certificat.
El tipus de xifrat no definit significa una connexió sense xifrar.

S'admet des de la versió 6.0.18.
Plugins.PostgreSQL.Default.TLSKeyFile no
(sí, si Plugins.PostgreSQL.Default.TLSConnect s'estableix en un dels següents: verify_ca, verify_full)
Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada de PostgreSQL per a les comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades; s'empra si no s'especifica cap valor en una sessió anomenada.

S'admet des de la versió 6.0.18.
Plugins.PostgreSQL.Default.Uri no URI per defecte per connectar-se a PostgreSQL; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

No han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix.
Exemples: tcp://127.0.0.1:5432
tcp://localhost
unix:/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432
S'admet des de la versió 6.0.18.
Plugins.PostgreSQL.Usuari predeterminat no Nom d'usuari per defecte per connectar-se a PostgreSQL; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió anomenada.
S'admet des de la versió 6.0.18.
Plugins.PostgreSQL.KeepAlive no 60-900 300 Temps màxim d'espera (en segons) abans que es tanquin les connexions de connectors no emprats.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.Database no Base de dades per a la connexió de la sessió.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.Password no Ha de coincidir amb el format del mot de pas. Mot de pas per a la connexió de sessió.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSCAFile no
(sí, si Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'ha establert en un dels següents: verify_ca, verify_full)
Camí d'accés complet d'un fitxer que conté la verificació del certificat d'iguals del certificat de CA(s) de nivell superior.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile no
(sí, si Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile és establert

Abans de la versió 6.0.22 sempre era obligatori si Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'estableix a verify_ca o verify_full
Camí complet d'un fitxer que conté el certificat PostgreSQL o la cadena de certificats.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSConnect no Tipus de xifrat per a la connexió PostgreSQL.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.

Valors admesos:
obligatori - connecteu-vos mitjançant TLS com a transport mode sense comprovacions d'identitat;
verify_ca - connectar-se mitjançant TLS i verificar el certificat;
verify_full - connectar-se mitjançant TLS, verificar el certificat i verificar que la identitat de la base de dades (CN) especificada per DBHost coincideix amb el seu certificat.
El tipus de xifrat no definit significa connexió sense xifrar.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile no
(sí, si Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile s'ha definit

Abans de la versió 6.0. sempre era obligatori si Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'estableix a verify_ca o verify_full
Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada de PostgreSQL.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.Uri no Cadena de connexió d'una sessió anomenada.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.

No hauria d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).<br >Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix.
Exemples: tcp://127.0.0.1:5432
tcp://localhost
unix:/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432
Plugins.PostgreSQL.Sessions.<SessionName>.Usuari no Nom d'usuari de la sessió.
<Nom de la sessió> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.PostgreSQL.System.Path Camí a l'executable del connector extern. Admet des de Zabbix 6.0.10.
Plugins.PostgreSQL.Timeout no 1-30 temps d'espera global Temps d'espera d'execució de la sol·licitud (quant de temps cal esperar que es completi una sol·licitud abans d'apagar-la).

Veieu també: