host.massupdate

Descripció

object host.massupdate(object parameters)

Aquest mètode permet substituir o esborrar simultàniament els objectes associats i actualitzar les propietats sobre diversos equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els ID d'equip que cal actualitzar i les propietats que cal actualitzar.

A més de les [propietats de l'objecte equip estàndard] (objecte#host), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
hosts
(obligatori)
object/array Equips per actualitzar.

Els equips han de tindre la propietat hostid set.| |groups|object/array|[Grups d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/object) substituint els grups d'equips actuals als quals pertanyen els equips.

Els equips han de tindre definida la propietat
groupid.| |interfaces|object/array|[Interfícies d'equip](/manual/api/reference/hostinterface/object) substituint les interfícies d'equip actuals als equips donats.| |inventory|object|Les propietats d'[inventari de l'equip](/manual/api/reference/host/object#host_inventory).

El mode d'inventari de l'equip no es pot pas definir actualitzat mitjançant el paràmetre
inventory; empreuinventory_modeen canvi.| |inventory\_mode|integer|Mode d'ocupació d'inventari de l'equip.

Consulteu a [Pàgina d'objectes d'inventari de l'equip](/manual/api/reference/host/object#host_inventory ) per obtindre una llista dels modes d'inventari admesos.| |macros|object/array|[Macros d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object) substituint les macros d'usuari actuals als equips determinats.| |templates|object/array|[Plantilles](/manual/api/reference/template/object) que substitueixen les plantilles enllaçades actualment als equips donats.

Les plantilles han de tindre la propietat
templateiddefinida. |templates\_clear|object/array|[Plantilles](/manual/api/reference/template/object) per desenllaçar i esborrar els equips donats.

Les plantilles han de tindre la propietat
templateid` establerta.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels equips actualitzats sota la propietat hostids.

Exemples

Habilitar múltiples equips

Habilitar el monitoratge de d's equips; és a dir, definir el seu estat a 0.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.massupdate",
      "params": {
        "hosts": [
          {
            "hostid": "69665"
          },
          {
            "hostid": "69666"
          }
        ],
        "status": 0
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "69665",
          "69666"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHost::massUpdate() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.