10 Prototipus de gràfic

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Prototipus de gràfic als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Prototipus de gràfic, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Prototip de gràfics.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
Font 0 tipus_font 2 - (per defecte) Prototip de gràfic;
3 - Prototip de gràfic simple.
Prototip de gràfic 7 grafid Prototip de gràfic ID.

El paràmetre Prototip de gràfic és necessari si Font s'estableix en "Prototip de gràfic ".
Prototip d'element 5 itemid Prototip d'element ID.

El paràmetre Prototip d'element és necessari si Font s'estableix en "Gràfic simple prototip".
Veure la llegenda 0 mostra la llegenda 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.
Element dinàmic 0 dinàmic 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
Columnes 0 columnes Els valors vàlids ballen entre 1 i 24.

Per defecte: 2.
Files 0 files Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 16.

Per defecte: 1.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Prototip de gràfic. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Prototipus de gràfics

Configurar un giny Prototipus de gràfics que mostri una graella de 3 gràfics (3 columnes, 1 fila) creats a partir d'un prototip d'element (ID: "42316") mitjançant una descoberta de baix nivell.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "graphprototype",
                "name": "Graph prototype",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 16,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "source_type",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 5,
                    "name": "itemid",
                    "value": 42316
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns",
                    "value": 3
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també