9 Plugin MySQL

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del plugin MySQL Zabbix agent 2 (mysql.conf). Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte dels processos, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Interval Predeterminat Descripció
Plugins.Mysql.CallTimeout no 1-30 timeout global Temps màxim en segons per esperar que es faci una petició.
Plugins.Mysql.CustomQueriesPath no buit Ruta sencera del directori emprat per emmagatzemar les consultes personalitzades.
Admès des de la versió 6.0.21.
Plugins.Mysql.Default.Password no Mot de pas per defecte per connectar a MySQL; s'empra si no s'ha establert cap valor a l'element clau o sessió anomenada.
Admès des de la versió 6.0.18.
Plugins.MySQL.Default.TLSCAFile no
(sí, si Plugins.Mysql.Default.TLSConnect s'ha establert a algun d'aquests valors: verify_ca, verify_full)
Ruta sencera de l'arxiu que conté els certificats de CA(s) superiors per verificació de certificat per comunicacions xifrades entre l'agent 2 de Zabbix i les base de dades monitorades; emprat si no s'ha especificat cap valor a la sessió anomenada.
Admesa des de la versió 6.0.18
Plugins.MySQL.Default.TLSCertFile no
(sí, si Plugins.Mysql.Default.TLSConnect s'ha establert a algun d'aquests valors: verify_ca, verify_full)
Ruta sencera de l'arxiu que conté el certificat d'agent o la cadena de certificat per comunicacions xifrades entre l'agent 2 de Zabbix i les base de dades monitorades; emprat si no s'ha especificat cap valor a la sessió anomenada.
Admesa des de la versió 6.0.18
Plugins.MySQL.Default.TLSConnect no Tipus de xifrat per les comunicacions entre l'agent 2 de Zabbix i les base de dades monitorades; emprat si no s'ha especificat cap valor a la sessió anomenada.

Valors admesos:
obligatori - cal una connexió TLS;
verify_ca - verificar els certificats;
verify_full - verificar els certificats i l'adreça IP.
Admesa des de la versió 6.0.18
Plugins.MySQL.Default.TLSKeyFile no
(sí, si Plugins.Mysql.Default.TLSConnect s'ha establert a algun d'aquests valors: verify_ca, verify_full)
Ruta sencera de l'arxiu que conté la clau privada de la base de dades per comunicacions xifrades entre l'agent 2 de Zabbix i les base de dades monitorades; emprat si no s'ha especificat cap valor a la sessió anomenada.
Admesa des de la versió 6.0.18
Plugins.MySQL.Default.Uri no URI per defecte per connectar a MySQL; emprat si no s'ha especificat cap valor a la clau d'element o sessió anomenada.

No ha d'incloure credencials (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Només s'admeten els esquemes tcp i unix, i es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte = 3306).
Exemples: tcp://127.0.0.1:3306
localhost
unix:/var/run/mysql.sock
Admesa des de la versió 6.0.18
Plugins.MySQL.Default.User no Usuari per defecte per connectar a MySQL; emprat si no s'ha especificat cap valor a la clau d'element o sessió anomenada.
Admesa des de la versió 6.0.18
Plugins.Mysql.KeepAlive no 60-900 300 Temps d'espera màxim (en segons) abans que es tanquin les connexions de connectors no utilitzats.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.Password no Mot de pas de sessió anomenada.
<SessionName> - estableix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'elements.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSCAFile no
(sí, si Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'ha establert a algun d'aquests valors: verify_ca o verify_full)
Nom de camí complet d'un fitxer que conté certificats de CA de nivell superior per a la verificació de certificats d'iguals, emprat a les comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName> - definiu el nom d'una sessió que s'emprarà a l'element claus.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile no
(sí, si Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile s'ha especificat

Abans de la versió 6.0.23 sempre obligatori si Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'ha establert a algun d'aquests valors: verify_ca o verify_full)
Nom de camí complet d'un fitxer que conté certificat d'agent o cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'elements.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSConnect no Tipus de xifrat per a les comunicacions entre l'agent de Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.

Valors acceptats:
obligatori - requereix una connexió TLS;
verify_ca - verifica els certificats;< br>verify_full - verifica els certificats i l'adreça IP.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile no
(sí, si Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSCertfile s'ha especificat

Abans de la versió 6.0.23 sempre és obligatori si Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSConnect s'ha establert a algun d'aquests valors: verify_ca o verify_full)
Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada de la base de dades que s'empra per a les comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'elements.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.Uri no tcp://localhost:3306 Cadena de connexió de sessió anomenada.
<SessionName> - estableix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.
<br >No ha d'incloure pas credencials incrustades (no es tindran en compte).
Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix; es pot ometre un esquema (des de la versió 5.2.3).
Es pot ometre un port (per defecte=3306).
Exemples: tcp://localhost:3306
localhost< br> unix:/var/run/mysql.sock
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.User no Nom d'usuari de la sessió.
<SessionName> - estableix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'elements.
Plugins.Mysql.Timeout no 1-30 timeout global Temps d'espera d'execució de la petició (quant de temps cal esperar que acabi una petició abans d'aturar-la).

Veieu també: