template.massadd

Descripció

object template.massadd(object parameters)

Aquest mètode permet afegir simultàniament diversos objectes relacionats a les plantilles donades.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els identificadors dels models a actualitzar i els objectes a afegir als models.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
templates
(obligatori)
object/array Plantilles per actualitzar.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.
groups object/array Grups d'equips als quals afegir els patrons donats.

Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta.
macros object/array Macros d'usuari per crear per a models determinats.
templates_link object/array Plantilles per enllaçar a les plantilles donades.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les plantilles actualitzades sota la propietat templatids.

Exemples

Enllaçar un grup a una plantilla

Afegir el grup d'equips "2" a dues plantilles.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massadd",
      "params": {
        "templates": [
          {
            "templateid": "10085"
          },
          {
            "templateid": "10086"
          }
        ],
        "groups": [
          {
            "groupid": "2"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Enllaçar dues plantilles a una plantilla

Enllaçar les plantilles "10106" i "10104" a la plantilla "10073".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massadd",
      "params": {
        "templates": [
          {
            "templateid": "10073"
          }
        ],
        "templates_link": [
          {
            "templateid": "10106"
          },
          {
            "templateid": "10104"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10073"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplate::massAdd() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.