service.update

Descripció

object service.update(object/array services)

Aquest mètode permet actualitzar serveis existents.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

Les propietats del servei (object/array) s'han d'actualitzar.

La propietat serviceid s'ha d'establir per a cada servei, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats anteriors, les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats del servei estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre | Tipus | Descripció |

|----------------|---------------------------------- ---------------------------------|------------------ --------------------- ----------------------------- --------------------- ----------------------------- --------------| | children | array | Serveis fill per substituir els serveis fill actuals.

Els serveis han de tindre la propietat serviceid establerta. | | parents | array | Serveis pare per substituir els serveis pare actuals.

Els serveis han de tindre la propietat serviceid establerta. | | tags | array | Etiquetes de servei substituint les etiquetes de servei actuals. | | problem_tags | array | Etiquetes de problema substituint les etiquetes de problema actuals. | | status_rules | array | Regles d'estat que substitueixen les regles d'estat actual. |

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels serveis actualitzats sota la propietat serviceids.

Exemples

Configurar el pare d'un servei

Fer que el sevei amb l'ID "3" sigui el pare del servei amb l'ID "5".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.update",
      "params": {
        "serviceid": "5",
        "parents": [
          {
            "serviceid": "3"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Afegir un temps d'aturada planificat

Afegir un temps d'aturada per al servei amb l'ID "4", programat cada setmana de dilluns a les 10 del vespre a dimarts a les 10 del matí.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.update",
      "params": {
        "serviceid": "4",
        "times": [
          {
            "type": "1",
            "ts_from": "165600",
            "ts_to": "201600"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "4"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CService::update() in ui/include/classes/api/services/CService.php.