1 Prototips d'elements

Vista general

En aquesta secció, es mostren prototips d'elements configurats d'una regla de descoberta de baix nivell.

Si la plantilla és vinculada a l'equip, els prototips d'elements es convertiran en la base per crear els elements d'equips reals durant el descoberta de baix nivell.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del prototip d'element, que es mostra com a enllaç blau.
Fent clic al nom s'obre el formulari de configuració del prototip d'element.< br>Si El prototip d'element pertany a un model enllaçat, el nom del model es mostra abans del nom de l'element, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç del model, s'obrirà la llista de prototips d'elements al nivell del model enllaçat.
Clau Es mostra la clau del prototip d'element.
Interval Es mostra la freqüència de control.
Historial Es mostra el nombre de dies per conservar l'historial de dades de l'element.
Tendències Es mostra el nombre de dies per conservar l'historial de tendències d'elements.
Tipus Es mostra el tipus de prototip de l'element (agent Zabbix, agent SNMP, comprovació simple, etc.).
Crear activat Crea un element basat en aquest prototip com:
- activat
No - desactivat. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic a sobre.
Descoberta Descobreix l'element basat en aquest prototip:
- descobreix
No - no descobreix. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic a sobre.
Etiquetes Es mostren les etiquetes del prototip d'element.

Per configurar un prototip d'element nou, feu clic al botó Crear un prototip d'element a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Crear activat - crea aquests elements com a Activat
  • Crear desactivat - crea aquests elements com a Desactivat
  • Actualització massiva - actualitza en grup aquests prototips d'elements
  • Esborrar - esborra aquest prototip d'elements

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels prototips d'elements respectius i feu clic al botó requerit.