4 Top 100 de triggers

Vista general

A Informes → Els 100 triggers principals, podeu veure els triggers que han canviat d'estat amb més freqüència durant el període d'avaluació, ordenats pel nombre de canvis d'estat.

Les entrades de la columna d'equip i trigger són enllaços que proporcionen opcions útils:

  • per a l'equip: enllaços a scripts definits per l'usuari, dades més recents, inventari, gràfics i taulers de comandament per a l'equip
  • per al trigger: enllaços als darrers esdeveniments, el formulari de configuració del trigger i un gràfic senzill

Ús del filtre

Podeu emprar el filtre per veure triggers per grup d'equips, equip o gravetat del trigger. L'especificació d'un grup d'equips pare selecciona implícitament tots els grups d'equips heretats. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

El filtre es troba sota la barra 100 triggers més actius. Es pot obrir i replegar fent clic a la pestanya Filtre de l'esquerra.

Selector de període

El selector de període de temps permet triar períodes de temps sovint necessaris amb un clic del ratolí. El selector de període de temps es pot obrir fent clic a la pestanya de període de temps al costat del filtre.