2 Prototips de triggers

Vista general

En aquesta secció, es mostren els prototips de triggers per a una regla de descoberta de baix nivell a l'equip. Els prototips de triggers són la base dels triggers de l'equip real que es creen durant la descoberta de baix nivell.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del prototip de trigger, que es mostra com un enllaç blau.
Fent clic al nom s'obre el formulari de configuració del prototip de trigger.
Si el prototip de trigger pertany a una plantilla enllaçada, el nom de la plantilla apareix abans del nom de trigger, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de prototips de triggers al nivell de plantilla enllaçada.
Dades operacionals Es mostra el format de les dades operatives del trigger, que conté cadenes i macros arbitràries que es resoldran dinàmicament a MonitoratgeProblemes.
Crear activat Crea el trigger basat en aquest prototip com:
- activat
No - desactivat. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic a sobre.
Descobrir Descobrir el trigger basat en aquest prototip:
- descobrir
No - no descobrir. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic a sobre.
Etiquetes Es mostren les etiquetes del prototip de trigger.

Per configurar un prototip de trigger nou, feu clic al botó Crear un prototip de trigger a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Crear activat - crea aquests triggers com a Activat
  • Crear desactivat - crea aquests triggers com a Desactivat
  • Actualització massiva - actualitza en grup aquests prototips de triggers
  • Esborrar - esborra aquest prototip de triggers

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels prototips de triggers respectius i feu clic al botó requerit.