23 Notes d'actualització per 6.0.13

Canvis majors

Gestió de versions dels plugins carregables

Els connectors carregables per a l'agent Zabbix 2 ara empren el mateix sistema de control de versions que el mateix Zabbix. S'han fet els següents canvis de versió:

  • MongoDB 1.2.0 -> MongoDB 6.0.13
  • PostgreSQL 1.2.1 -> PostgreSQL 6.0.13

Aquests connectors són compatibles amb qualsevol versió menor de Zabbix 6.0. Tingueu en compte que el dipòsit de codi font de cada connector ara conté una branca dedicada release/6.0 (abans només hi havia una branca master).

Importar configuracions

Veieu els canvis al procés importació de la configuració.

Consultar tablespaces separats a bases de dades Oracle amb l'agent Zabbix 2

Els següents articles de l'agent Zabbix 2 són compatibles amb el connector d'Oracle, i ara tenen paràmetres opcionals addicionals:

  • oracle.diskgroups.stats[<Paràmetres existents>,<grup de disc>]
  • oracle.archive.info[<Paràmetres existents>,<destí>]
  • oracle.cdb.info[<Paràmetres existents>,<Base de dades>]
  • oracle.pdb.info[<Paràmetres existents>,<Base de dades>]
  • oracle.ts.stats[<Paràmetres existents>,<espai de taula>,<tipus>]

Aquesta configuració permet consultar instàncies diferents de dades en lloc de totes les dades, millorant el rendiment.

Pujar el límit de descriptors de fitxers oberts per a l'agent Zabbix 2

El fitxer de servei Systemd proporcionat als paquets d'agent Zabbix 2 ara declara el límit del descriptor de fitxers oberts de 8196. Anteriorment, s'emprava el límit predeterminat del sistema de 1024. El nou límit és suficient per a la configuració predeterminada de l'agent Zabbix 2. Si teniu una configuració de l'Agent 2 no estàndard, per exemple, emprant connectors addicionals o funcionalitats esteses, és possible que s'hagi d'augmentar manualment aquest límit. En aquest cas, ajusteu el paràmetre LimitNOFILE al fitxer d'unitat systemd.