6 Codificació dels valors retornats

El servidor Zabbix espera que cada valor de text retornable sigui codificat amb UTF8. Això té relació amb qualsevol tipus de verificacions: agent zabbix, ssh, telnet, etc.

Diferents sistemes/perifèrics monitorats i diferents verificacions poden retornar caràcters no-ASCII dins el seu valor. En aquest cas, gairebé totes les claus possibles de Zabbix contenen un paràmetre de clau addicional - <encoding>. Aquest paràmetre de clau és opcional, però convé especificar-ho si el valor reenviat no és dins la codificació UTF8 i si conté caracters no-ASCII. Sinó, el resultat podria ésser no esperat i imprevisible.

Aquí sota trobareu una descripció del comportament amb diferents motors de base de dades.

MySQL

Si un valor conté un caràcter no-ASCII amb una codificació no-UTF8, aquest caràcter i els següents no es tindran pas en compte quan la base de dades l'emmagatzemi. No hi haurà pas cap missatge d'avís dins de zabbix_server.log.
Pertinent com a mínim per MySQL versió 5.1.61

PostgreSQL

Si un valor conté un caràcter no-ASCII amb una codificació no-UTF8, hi haurà una petició SQL fallida (PGRES_FATAL_ERROR:ERROR invalid byte sequence for encoding) i les dades no s'emmagatzemaran pas. S'escriurà un missatge d'avís a zabbix_server.log.
Pertinent com a mínim per la versió 9.1.3 de PostgreSQL.