hostinterface.update

Descripció

object hostinterface.update(object/array hostInterfaces)

Aquest mètode permet actualitzar les interfícies d'equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de la interfície d'equip per actualitzar.

La propietat interfaceid s'ha d'establir per a cada interfície d'equip. La resta de propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les interfícies d'equips actualitzades sota la propietat interfaceids.

Exemples

Canviar un port d'una interfície d'equip

Canviar un port d'una interfície d'equip.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.update",
      "params": {
        "interfaceid": "30048",
        "port": "30050"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30048"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CHostInterface::update() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.