usergroup.update

Descripció

object usergroup.update(object/array userGroups)

Aquest mètode permet actualitzar grups d'usuaris.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del grup d'usuaris a actualitzar.

La propietat usrgrpmid s'ha d'establir per a cada grup d'usuaris, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les [propietats estàndard del grup d'usuaris] (object#user_group), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
rights object/array Permissos en lloc dels permisos assignats actualment al grup.
tag_filters array Permisos bastats en etiquetes per assignar al grup.
users object/array Usuaris per afegir al grup d'usuaris.

L'usuari ha de tindre definida la propietat userid.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels grups d'usuaris actualitzats sota la propietat usgrprids.

Exemples

Deshabilitar un grup d'usuaris

Deshabilitar un grup d'usuaris.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usergroup.update",
      "params": {
        "usrgrpid": "17",
        "users_status": "1"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "usrgrpids": [
          "17"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CUserGroup::update() in ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php.