21 Notes d'actualització de la versió 6.0.11

Canvis importants

Actualització de l'esquema de la BBDD

S'ha afegit una nova columna name_upper a la taula de base de dades elements. La columna conté una versió en majúscula del nom de l'element o del nom de la regla LLD. Aquest canvi es va implementar per permetre l'ús de l'índex amb una cerca que no distingeix entre majúscules i minúscules per a les API de consulta optimitzades.

Consultes d'API optimitzades

Les consultes de bases de dades de l'API, que s'empren quan es cerquen noms a les taules equips i elements, s'han optimitzat i ara es processaran de manera més eficient. Com a resultat d'aquest canvi, s'han de crear triggers deterministes durant una actualització.

A MySQL i MariaDB, això requereix que s'estableixi GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1 si el registre binari és habilitat i no hi ha privilegis de superusuari i log_bin_trust_function_creators = 1 no és establert al fitxer de configuració de MySQL. Per configurar la variable mitjançant la consola MySQL, executeu:

 mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

Un cop l'actualització s'hagi completat amb èxit, log_bin_trust_function_creators es pot desactivar:

 mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;

També es creen triggers per a bases de dades PostgreSQL i Oracle.

Errors d'anàlisi JSONPath

Els errors d'anàlisi de JSONPath es produeixen en aquesta versió en cas d'espai d'encapçalament i de taula/objecte buit. Corregit a Zabbix 6.0.12.

Evaluació I/O als filtres LLD

L'avaluació de les expressions I/O als filtres/substitucions de descoberta de baix nivell pot fallar en aquesta versió. S'ha corregit a Zabbix 6.0.12.