4 Descoberta de OIDs SNMP

Vista general

En aquesta secció, farem una descoberta SNMP sobre un switch.

Clau d'element

A diferència del sistema de fitxers i la descoberta de la interfície de xarxa, l'element no necessita necessàriament una clau "snmp.discovery"; amb el tipus d'element de l'agent SNMP n'hi ha prou.

Per configurar la regla de descoberta, feu el següent:

 • Aneu a: ConfiguracióModels
 • Feu clic a Descoberta a la línia del model adequat

 • Feu clic a Crear una regla de descoberta a la cantonada superior dreta de la pantalla.
 • Ompliu el formulari de regles de descoberta amb els detalls necessaris com a la captura de pantalla següent

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Els OID per descobrir es defineixen al camp OID SNMP amb el format següent: discovery[{#MACRO1}, oid1, {#MACRO2}, oid2, ...,]

on {#MACRO1}, {#MACRO2} ... són noms de macro lld vàlids i oid1, oid2... són OID capaços de generar valors significatius per a aquestes macros. A les entitats descobertes s'hi aplica una macro integrada {#SNMPINDEX} que conté l'índex de l'OID descobert. Les entitats descobertes s'agrupen per valor de macro {#SNMPINDEX}.

Per entendre què volem dir, executem unes quantes ordres snmpwalks al nostre switch:

$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 IF-MIB::ifDescr
    IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: WAN
    IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: LAN1
    IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: LAN2
    
    $ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 IF-MIB::ifPhysAddress
    IF-MIB::ifPhysAddress.1 = STRING: 8:0:27:90:7a:75
    IF-MIB::ifPhysAddress.2 = STRING: 8:0:27:90:7a:76
    IF-MIB::ifPhysAddress.3 = STRING: 8:0:27:2b:af:9e

I configureu l'OID SNMP a: discovery[{#IFDESCR}, ifDescr, {#IFPHYSADDRESS}, ifPhysAddress]

Aquesta regla ara detecta entitats amb {#IFDESCR} macros establertes a WAN, LAN1 i LAN2, les macros {#IFPHYSADDRESS} s'estableixen a 8:0:27: 90:7a :75, 8:0:27:90:7a:76 i 8:0:27:2b:af:9e Les macros {#SNMPINDEX} són configurades per a índexs OID descoberts 1, 2 i 3:

[
      {
        "{#SNMPINDEX}": "1",
        "{#IFDESCR}": "WAN",
        "{#IFPHYSADDRESS}": "8:0:27:90:7a:75"
      },
      {
        "{#SNMPINDEX}": "2",
        "{#IFDESCR}": "LAN1",
        "{#IFPHYSADDRESS}": "8:0:27:90:7a:76"
      },
      {
        "{#SNMPINDEX}": "3",
        "{#IFDESCR}": "LAN2",
        "{#IFPHYSADDRESS}": "8:0:27:2b:af:9e"
      }
    ]

Si una entitat no té l'OID especificat, s'ometrà la macro corresponent per a aquesta entitat. Per exemple, si tenim les dades següents:

ifDescr.1 "Interface #1"
    ifDescr.2 "Interface #2"
    ifDescr.4 "Interface #4"
    
    ifAlias.1 "eth0"
    ifAlias.2 "eth1"
    ifAlias.3 "eth2"
    ifAlias.5 "eth4"

En aquest cas, la descoberta SNMP de discovery[{#IFDESCR}, ifDescr, {#IFALIAS}, ifAlias] retornarà l'estructura següent:

[
      {
        "{#SNMPINDEX}": 1,
        "{#IFDESCR}": "Interface #1",
        "{#IFALIAS}": "eth0"
      },
      {
        "{#SNMPINDEX}": 2,
        "{#IFDESCR}": "Interface #2",
        "{#IFALIAS}": "eth1"
      },
      {
        "{#SNMPINDEX}": 3,
        "{#IFALIAS}": "eth2"
      },
      {
        "{#SNMPINDEX}": 4,
        "{#IFDESCR}": "Interface #4"
      },
      {
        "{#SNMPINDEX}": 5,
        "{#IFALIAS}": "eth4"
      }
    ]

Prototips d'elements

La següent captura de pantalla il·lustra com podem emprar aquestes macros en prototips d'elements:

Podeu crear tants prototips d'article com us calgui:

Prototips de trigger

La següent captura de pantalla ensenya com podem emprar aquestes macros en prototips de triggers:

Prototips de gràfics

La següent captura de pantalla ensenya com podem emprar aquestes macros a prototips de gràfics:

Un resum de la nostra regla de descoberta:

Entitats descobertes

Quan el servidor s'executa, crea elements reals, triggers i gràfics basats en els valors que retorna la regla de descoberta SNMP. A la configuració de l'equip, van precedits per un enllaç carbassa a una regla de descoberta d'origen.