19 Què hi ha de nou al Zabbix 6.0.14

Plugins carregables

Connexió xifrada del connector MongoDB

El connector MongoDB ara admet el xifrat TLS quan es connecta a MongoDB mitjançant sessions amb nom.

El connector actualitzat (connector MongoDB 1.2.1) s'inclou als paquets oficials de Zabbix a partir de Zabbix 6.0.14. Tingueu en compte que MongoDB és un connector carregable i es pot instal·lar per separat dels paquets o fonts. El connector funcionarà amb qualsevol versió menor de Zabbix 6.0. Per obtindre més informació, vegeu Connector MongoDB.

Suport de PHP

La versió més nova admesa de PHP és la 8.2.

Límits per als objectes JavaScript en preprocessament

S'han introduït els límits següents per a objectes JavaScript al preprocessament:

  • La mida total de tots els missatges que es poden registrar amb el mètode log() s'ha limitat a 8 Mo per execució de l'script.
  • La inicialització de diversos objectes HttpRequest s'ha limitat a 10 per execució de l'script.
  • La longitud total dels camps de capçalera que es poden afegir a un únic objecte HttpRequest amb el mètode addHeader() s'ha limitat a 128 Ko (inclosos caràcters especials i noms de capçalera).