> Objecte plantilla de tauler

Els objectes següents tenen relació directa amb l'API templatedashboard.

Model de tauler

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
dashboardid string (només lectura) ID de la plantilla del tauler.
name
(obligatori)
string Nom de la plantilla del tauler.
templateid
(obligatori)
string ID de la plantilla a la que pertany el tauler.
display_period integer Període de visualització de la pàgina predeterminat (en segons).

Valors possibles: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.

Per defecte: 30.
auto_start integer Iniciar automàticament la presentació de diapositives.

Valors possibles:
0 - no iniciar automàticament la presentació de diapositives;
1 - (per defecte) iniciar automàticament la presentació de diapositives.
uuid string Identificador únic universal, emprat per enllaçar les plantilles de tauler importades amb les existents. Si no es proporciona, es genera automàticament.

Per a les operacions d'actualització, aquest camp és de només lectura.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Plantilla de pàgina de tauler

L'objecte de plantilla de pàgina de tauler té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
dashboard_pageid string (només lectura) ID de la pàgina del tauler.
name string Nom de la pàgina del tauler.

Per defecte: cadena buida.
display_period integer Temps de mostra de la pàgina del tauler (en segons).

Valors possibles: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.

Per defecte: 0 (empra el període de mostra de pàgina per defecte).
widgets array Matriu dels objectes ginys de plantilla de tauler.

Giny de tauler de plantilla

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
widgetid string (només lectura) ID del giny del tauler de control.
type
(obligatori)
cadena Tipus del giny del tauler de control.

Valors possibles:
rellotge - Rellotge;
gràfic - Gràfic (clàssic);< br> graphprototype - Prototip de gràfic;
element - Valor de l'element;
text pla - Text pla;
url - URL;
name string Nom del giny personalitzat.
x integer Una posició horitzontal des del costat esquerre del tauler.

Els valors vàlids són 0-23.
y integer Una posició vertical des de la part superior del tauler.

Els valors vàlids són 0-62.
width integer L'amplada del giny.

Els valors vàlids són de l'1 al 24.
height integer L'alçada del giny.

Els valors vàlids són del 2 al 32.
view_mode integer El mode de visualització del giny.

Valors possibles:
0 - (per defecte) vista del giny;
1 - amb la capçalera oculta;
camps array Matriu d'objectes camp del giny del tauler de plantilla.

### Camp de giny de model de tauler

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
type
(obligatori)
integer Tipus de camp de giny.

Valors possibles:
0 - Enter;
1 - Cadena;
4 - Element;< br>5 - Prototip d'element;
6 - Gràfic;
7 - Prototip gràfic.
name string Nom del camp del giny.
value
(obligatori)
mixed Valor del camp del giny segons el tipus.