> Objecte tendència

Els objectes següents són vinculats a l'APItrend.

Els objectes de tendències difereixen segons el tipus d'informació de l'element. Es creen pel servidor Zabbix i no poden pas ésser modificats per via de l'API.

Tendència flotant

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
clock timestamp La marca de temps d'una hora per a la qual es va calcular el valor. Per exemple: la marca de temps de 04:00:00 significa valors calculats per al període 04:00:00-04:59:59.
itemid integer Id de l'element relacionat.
num integer Nombre de valors disponibles per al temps.
value_min float Valor horari mínim.
value_avg float Valor horari mitjà.
value_max float Valor horari màxim.

Tendència enter

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
clock timestamp La marca de temps d'una hora per a la qual es va calcular el valor. Per exemple: la marca de temps de 04:00:00 significa valors calculats per al període 04:00:00-04:59:59.
itemid integer Id de l'element relacionat.
num integer Nombre de valors disponibles per al temps.
value_min integer Valor horari mínim.
value_avg integer Valor horari mitjà.
value_max integer Valor horari màxim.