Table of Contents

3 Inventari

Vista general

El menú Inventari inclou seccions que proporcionen una visió general de les dades de l'inventari de l'equip en funció d'una configuració triada, així com la possibilitat de veure els detalls de l'inventari de l'equip.