Table of Contents

4 Gravetat dels triggers

La gravetat del trigger defineix la importància d'un trigger. Zabbix admet les següents gravetats de triggers:

GRAVETAT DEFINICIÓ COLOR
Sense classificar Graveteat desconeguda. Gris
Informació Per informació. Blau cel
Avís Avís. Groc
Mitjà Problema mitjà. Carbassa
A dalt Ha passat alguna cosa important. Vermell clar
Desastre Catàstrofe. Pèrdua financera, etc. Vermell

Les gravetats s'empren per a:

  • una representació visual dels desencadenants. Diferents colors per a diferents gravetats.
  • àudio en alarmes globals. Diferents sons d'àudio per a diferents gravetats.
  • suports d'usuaris: diferents suports (canals de notificació) per a diferents gravetats. Per exemple, SMS - alta gravetat, correu electrònic - en cas contrari
  • limitar les accions per condició en funció de la gravetat del trigger

És possible [personalitzar els noms i els colors de la gravetat del trigger] (gravetats personalitzades).