> Objecte mapa d'icones imatge

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API iconmap.

Mapatge d'icones

L'objecte de mapatge d'icones té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
iconmapid string (només lectura) ID del mapa d'icones.
default_iconid
(obligatori)
string ID de la icona per defecte.
name
(obligatori)
string Nom del mapa d'icones.

Veieu que per alguns mètodes (actualitzar, esborrar), la combinació de paràmetres obligatoris o opcionals és diferent.

Mapatge d'icones

L'objecte defineix una icona específica per emprar-la per als equips amb un valor de camp d'inventari determinat. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
iconmappingid string (només lectura) ID de mapatge d'icones.
iconid
(obligatori)
string ID de la icona emprada per l'assignació d'icones.
expression
(obligatori)
string Expressió que coincideixi amb el camp d'inventari.
inventory_link
(obligatori)
integer ID de camp d'inventari de l'eqio.

Consulteu Objecte d'inventari d'equip per a una llista de camps d'inventari compatibles.
iconmapid string (només lectura) Id del mapa d'icones al qual pertany el mapatge.
sortorder integer (només lectura) Posició de l'assignació d'icones a l'assignació d'icones.