Table of Contents

Grup d'usuaris

Aquest objecte és dissenyat per treballar amb grups d'usuaris.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles: