18 Què hi ha de nou al Zabbix 6.0.13

Canvis majors

Gestió de versions dels plugins carregables

Els connectors carregables per a l'agent Zabbix 2 ara empren el mateix sistema de control de versions que el mateix Zabbix. S'han fet els següents canvis de versió:

 • MongoDB 1.2.0 -> MongoDB 6.0.13
 • PostgreSQL 1.2.1 -> PostgreSQL 6.0.13

Aquests connectors són compatibles amb qualsevol versió menor de Zabbix 6.0. Tingueu en compte que el dipòsit de codi font de cada connector ara conté una branca dedicada release/6.0 (abans només hi havia una branca master).

Suport de la versió 10.10 de MariaDB

La versió més alta suportada de MariaDB és ara la 10.10.X.

Configuració d'importació

Abans, el procés d'importació fallava si hi havia una discrepància en l'UUID d'una entitat importable (grup d'equips, element, gràfic, etc.). Per exemple, no era possible importar un grup d'equips si ja hi havia un grup d'equips amb el mateix nom a l'equip.

A la nova versió, la importació no fallarà a causa d'una discrepància d'UUID; en canvi, l'entitat es farà coincidir amb criteris d'unicitat, com ara l'identificador d'entitat (nom). L'entitat s'importarà i l'UUID s'actualitzarà amb l'UUID de l'entitat importada.

En una altra millora, quan s'esborra l'acoblament de models (manca l'opció Suprimir per a l'acoblament de models) mitjançant un model o un equip importats, les entitats heretades del model sense enllaç ja no s'esborren (el model és desenllaçat, no desenllaçat i esborrat), tret que aquestes entitats no siguin al fitxer d'importació i l'opció Esborra el que manca per a l'entitat específica sigui marcada.

A causa d'aquest canvi, el missatge d'avís en marcar l'opció Esborrar el que manca per a l'aparellament de models ja no es mostrarà.

Consultar tablespaces separats a bases de dades Oracle amb l'agent Zabbix 2

Els següents articles de l'agent Zabbix 2 són compatibles amb el connector d'Oracle, i ara tenen paràmetres opcionals addicionals:

 • oracle.diskgroups.stats[<Paràmetres existents>,<grup de disc>]
 • oracle.archive.info[<Paràmetres existents>,<destí>]
 • oracle.cdb.info[<Paràmetres existents>,<Base de dades>]
 • oracle.pdb.info[<Paràmetres existents>,<Base de dades>]
 • oracle.ts.stats[<Paràmetres existents>,<espai de taula>,<tipus>]

Aquesta configuració permet consultar instàncies diferents de dades en lloc de totes les dades, millorant el rendiment.

Recuperant informació afegida amb docker.container_info[]

L'element de l'agent de Zabbix 2 docker.container_info[] ara suporta poder recuperar informació parcial (o tota) sobre els contenidors de Docker.

Executeu ordres per crear perfils

S'han afegit ordres d'execució per crear perfils al servidor Zabbix i al proxy Zabbix.

 • prof_enable - activa la creació de perfils
 • prof_disable - desactiva la creació de perfils

El perfil es pot habilitar per procés de servidor/proxy. El perfil activat proporciona detalls de tots els rwlocks/mutexs pel nom de la funció.

Veieu també:

Funció HMAC per JavaScript

S'ha afegit una nova funció al motor JavaScript per calcular el hash HMAC:

 • hmac('<tipus hash>',clau,cadena)

Això és útil en els casos en què es requereix un codi d'autenticació de missatges basat en hash (HMAC) per signar les peticions. S'admeten els tipus hash MD5 i SHA256, per exemple:

· - · hmac('md5',clau,cadena) · - · hmac('sha256',clau,cadena)

Plantilles

Hi ha disponibles noves plantilles:

 • AWS EC2 per HTTP
 • AWS per HTTP
 • AWS RDS instance per HTTP
 • AWS S3 bucket per HTTP
 • Azure by HTTP
 • Control-M server per HTTP
 • Control-M enterprise manager per HTTP
 • Veeam Backup Enterprise Manager per HTTP
 • Veeam Backup and Replication per HTTP

Veieu les instruccions setup instructions de les plantilles HTTP.

La plantilla Oracle by Zabbix agent 2 s'ha actualitzat (s'han esborrat diversos elements estàtics; s'han afegit diversos elements prototip) basats en canvis a diversos [elements de l'agent Zabbix 2] (#query-separate-tablespaces-in-oracle-databases-with-zabbix-agent-2).

Per obtindre més informació sobre les actualitzacions, veieu Canvis a la plantilla.

Podeu obtindre aquests models:

 • A ConfiguracióPlantilles per a instal·lacions noves;
 • Si sou actualitzant les versions anteriors, podeu descarregar noves plantilles des del repositori git de Zabbix, o collir-los del directori zabbix/templates de la darrera versió descarregada de Zabbix. Tot seguit, a ConfiguracióPlantilles, podeu importar-les manualment.

suport de la versio 2.9 de TimescaleDB

La versió més alta suportada de TimescaleDB és ara la 2.9.

Integració de webhook

Ara és disponible un nou tipus de suport LINE que permet emprar la funció webhook per enviar notificacions d'esdeveniments de Zabbix al correu LINE.

Idiomes de la interfície web

S'han habilitat les llengües catalana i romanesa a la interfície web.

Biblioteca Go actualitzada per a Windows

La biblioteca Go emprada per l'agent Zabbix 2 amb connectors de MongoDB o PostgreSQL per monitorar Windows és ara github.com/Microsoft/go-winio, versió 0.6.0 (abans github.com/natefinch/npipe). Veieu també Biblioteques Go, Dependències del connector MongoDB i Dependències del connector PostgreSQL.

Pujar el límit de descriptors de fitxers oberts per a l'agent Zabbix 2

El fitxer de servei Systemd proporcionat als paquets d'agent Zabbix 2 ara declara el límit del descriptor de fitxers oberts de 8196. Anteriorment, s'emprava el límit predeterminat del sistema de 1024. El nou límit és suficient per a la configuració predeterminada de l'agent Zabbix 2. Si teniu una configuració de l'Agent 2 no estàndard, per exemple, emprant connectors addicionals o funcionalitats esteses, és possible que s'hagi d'augmentar manualment aquest límit. En aquest cas, ajusteu el paràmetre LimitNOFILE al fitxer d'unitat systemd.