4 Prototips d'equips

Vista general

En aquesta secció, es mostren els prototips d'equips d'una regla de descoberta de baix nivell a l'equip. Els prototips d'equip són la base dels equips reals que es creen durant la descoberta de baix nivell.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del prototip d'equip, que es mostra com un enllaç blau.
Si feu clic al nom, s'obre el formulari de configuració del prototip d'equip.
Si el prototip d'equip pertany a una plantilla enllaçada, el nom de la plantilla es mostra abans del nom de l'equip, com a enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de prototips d'equip al nivell de la plantilla enllaçada.
Plantilles Es mostren les plantilles del prototip equip.
Crea activat Crea l'equip basat en aquest prototip com:
- activat
No - desactivat. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic a sobre.
Descobrir Descobreix l'equip basat en aquest prototip:
- descobrir
No - no descobrir. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic a sobre.
Etiquetes Es mostren les etiquetes del prototip de l'equip.

Per configurar un prototip d'equip nou, feu clic al botó Crear un prototip d'equip a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Crear activat - crea aquests equips com a Activat
  • Crear desactivat - crea aquests equips com a Desactivat
  • Esborrar - esborra aquest prototip d'equips

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels prototips d'equips respectius i feu clic al botó requerit.