Table of Contents

Expressió regular

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb expressions regulars globals.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles: