7 Exportació en temps real dels esdeveniments, dels valors dels elements, de les tendències

Vista general

Es pot configurar la exportació en temps real dels esdeveniments de triggers, dels valors d'elements i tendències en format JSON delimitat per una línia.

La exportació es fa cap a fitxers, on cada línia de l'arxiu d'exportació és un objecte JSON. Els pamatges de valors no apliquen pas.

En cas d'errors (les dades no es poden pas escriure a l'arxiu d'exportació o l'arxiu d'exportació no es pot pas reanomenar o un nou arxiu no es pot pas crear després de reanomenar-lo), l'element de dades s'esborra i no s'escriu a la carpeta d'exportació. Només s'escriu a la base de dades Zabbix. L'escriptura de dades a l'arxiu d'exportació seguirà quan el problema d'escriptura sigui resolt.

Per tindre detalls precisos de la informació exportada, consulteu el protocol d'exportació.

Veieu que l'equip/l'element no pot pas tindre metadades (grups d'equips, nom d'equip, dom d'element) si l'equip/l'element s'ha esborrat després de la recepció de les dades, abans que el servidor n'exporti les dades.

Configuració

La exportació en temps real dels esdeveniments de triggers, dels valors dels elements i de les tendències és configurat especificant un directori per els arxius d'exportació - veieu el paràmetre ExportDir a la configuració del servidor.

Hi ha disponibles dos altres paràmetres:

  • ExportFileSize es pot emprar per definir la mida màxima autoritzada d'un arxiu d'exportació individual. Quan un procés hagi d'escriure a un fitxer, primer comprova la mida del fitxer. Si sobrepassa la mida límit configurada, l'arxiu es reanomena afegint-t'hi .old al seu nom i es genera un nou arxiu amb el nom original.

Es crearà un arxiu per cada procés que escrigui dades (és a dir, sobre 4 a 30 arxius). Com la mida per defecte de l'arxiu d'exportació és d'1Go, conservar els arxius d'exportació grossos pot restar espai de disc molt ràpid.

  • ExportType permet especificar quin tipus d'entitats (esdeveniments, històric, tendències) s'exportaran.