9 Gràfic (clàssic)

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Gràfic (clàssic) als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Gràfic (clàssic), consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Gràfic (clàssic).

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
Font 0 tipus_font 0 - (per defecte) Gràfic;
1 - Gràfic simple.
Graph 6 graphid Graph ID.

El paràmetre Graph és necessari si Source s'estableix en "Graph".
Item 4 itemid Item ID.

El paràmetre Item és obligatori si l'Font és definit com a "Gràfic simple".
Veure la llegenda 0 mostra la llegenda 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.
Element dinàmic 0 dinàmic 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Gràfic (clàssic). Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny de Gràfic (clàssic)

Configurar un giny de Gràfic (clàssic) que mostri un gràfic senzill per a l'element "42269".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "graph",
                "name": "Graph (classic)",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "source_type",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "itemid",
                    "value": 42269
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també