41 Comentaris d'actualització a la versió 6.0.31

Aquesta actualització és una versió menor i no té pas comentaris.