14 Informes programats

Vista general

Aquesta secció proporciona informació sobre la configuració dels informes programats.

Actualment, el suport per als informes programats és experimental.

Condicions prèvies:

 • El servei web Zabbix s'ha d'instal·lar i configurar correctament per permetre la generació d'informes programats; consulteu la configuració d'informes programats per obtindre instruccions.

 • Un usuari ha de tindre un rol d'usuari del tipus Administrador o Superadministrador amb els permisos següents:

  • Informes programats al bloc Accés als elements de la IU (per veure els informes);
  • Gestionar informes programats al bloc Accés a les accions (per crear/modificar informes).

Per als taulers de diverses pàgines, només el primer full s'inclou a l'informe PDF.

Per crear un informe programat a la interfície de Zabbix, seguiu aquestes passes:

 • Navegueu a: InformesInformes programats
 • Feu clic a Crear un informe a l'extrem superior dret de la pantalla
 • Introduïu els paràmetres de l'informe al formulari

També podeu crear un informe obrint un informe existent, prement el botó Clonar i desant-lo amb un nom diferent.

Configuració

La pestanya d'informes programats conté atributs generals de l'informe.

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Paràmetre Descripció
Propietari Usuari creador de l'informe. Els usuaris de nivell superadministrador poden canviar el propietari. Per als usuaris de nivell administrador, aquest camp és només de lectura.
Nom Nom de l'informe; ha d'ésser únic.
Tauler Tauler en què es basa l'informe; només es pot triar un tauler alhora. Per triar un tauler, comenceu a escriure el nom: apareixerà una llista de taulers coincidents; desplaceu-vos cap avall per triar-lo. També podeu fer clic a Tria al costat del camp i triar un tauler de la llista en una finestra emergent.
Si un tauler conté diverses pàgines, només s'enviarà el primer full com a informe.
Període Període pel qual s'elaborarà l'informe. Seleccioneu una de les opcions disponibles: Dia anterior, Setmana anterior, Mes anterior, Any anterior.
Cicle Freqüència de generació d'informes. Els informes es poden enviar diàriament, setmanalment, mensualment o anualment. El mode setmanal permet triar els dies de la setmana en què s'enviarà l'informe.
Hora d'inici Hora del dia en format hh:mm en què es prepararà l'informe.
Repetiu els Dies de la setmana que s'enviarà l'informe. Aquest camp només és disponible si el Cicle és configurat com a setmanal.
Data d'inici Data en què haurien de començar els informes programats
Data de finalització Data en què s'ha d'aturar la generació d'informes regulars.
Assumpte Assumpte del correu electrònic de l'informe. Admet la macro {TIME}.
Missatge Cos del correu electrònic de l'informe. Admet la macro {TIME}.
Subscripcions Llista de destinataris de l'informe. De manera predeterminada, només inclou el propietari de l'informe. Qualsevol usuari de Zabbix amb un suport de correu configurat es pot especificar com a destinatari de l'informe.
Premeu Afegir usuari o Afegir grup d'usuaris per afegir altres destinataris.
Premeu nom per canviar la configuració:
Informe generat per - diu si l'informe s'ha de generar en nom del propietari de l'informe o del destinatari.
Estat - trieu Inclou per enviar l'informe a l'usuari o Exclou per evitar que l'informe s'enviï a aquest usuari. Almenys un usuari ha de tindre l'estat Inclou. L'estat Exclou es pot emprar per excloure usuaris específics d'un grup d'usuaris inclòs.

Tingueu en compte que els usuaris amb permisos insuficients* veuran noms reals d'usuari inaccessible o grup d'usuaris inaccessibles a Destinatari i Camps d'informe generat per; els camps Estat i Acció es mostraran només de lectura.
Activat Estat de l'informe. Si desmarqueu aquesta casella, es desactivarà l'informe.
Descripció Una descripció opcional de l'informe. Aquesta descripció és per a ús intern i no s'enviarà als destinataris de l'informe.

*Els usuaris amb permisos insuficients són usuaris que tenen una funció segons el tipus d'usuari administrador i que no són membres del grup d'usuaris del qual el destinatari o el propietari de l'informe és membre.

Botons de formulari

Els botons de la part inferior del formulari us permeten realitzar diverses operacions.

Afegeix un informe. Aquest botó només és disponible per a informes nous.
Actualitza les propietats de l'informe.
Crear un altre informe basat en les propietats de l'informe actual.
Comprova si la configuració de l'informe és correcta enviant un informe a l'usuari actual.
Esborra l'informe.
Cancel·la la modificació de propietats de l'informe.
Provar

Per provar un informe, feu clic al botó Prova a la part inferior del formulari de configuració de l'informe.

El botó de prova no és pas disponible si s'ha obert un formulari de configuració d'informe des del menú d'acció del tauler.

Si la configuració és correcta, l'informe de prova s'envia immediatament a l'usuari actual. Per als informes de prova, s'ignoren els subscriptors i la configuració "generada per" dels usuaris.

Si la configuració és incorrecta, es mostra un missatge d'error que descriu la raó possible.

Actualitzar un informe

Per actualitzar un informe, feu clic al nom de l'informe, feu els canvis de configuració necessaris i feu clic al botó Actualitzar.

Si un altre usuari actualitza un informe i aquest modifica el tauler, prement el botó Actualitzar, es mostrarà un missatge d'avís "L'informe generat per altres usuaris serà substituït per l'usuari actual".

Si premeu D'acord en aquesta passa, es produiran els canvis següents:

 • La configuració de Generat per s'actualitzarà per mostrar el darrer usuari que va modificar l'informe (tret que s'estableixi Generat per al destinatari).
 • Els usuaris que es mostrin com a Usuari inaccessible o Grup d'usuaris inaccessibles s'esborraran de la llista de subscriptors de l'informe.

Si premeu Cancel·lar, es tancarà la finestra emergent i es cancel·larà l'actualització de l'informe.

Clonar un informe

Per clonar ràpidament un informe existent, premeu el botó Clonar a la part inferior del formulari de configuració d'un informe existent. Quan es clona un informe creat per un altre usuari, l'usuari actual es converteix en el propietari del nou informe.

La configuració de l'informe es copiarà al formulari de configuració de l'informe nou pel que fa als permisos d'usuari:

 • Si l'usuari que clona un informe no té permisos al tauler, el camp Tauler s'esborrarà.
 • Si l'usuari que clona un informe no té permisos per a determinats usuaris o grups d'usuaris a la llista de subscripcions, no es clonaran els destinataris inaccessibles.
 • La configuració de Generat per s'actualitzarà per ensenyar l'usuari actual (tret que Generat per estigui definit al destinatari).

Editeu els paràmetres necessaris i el nom de l'informe i, a continuació, piqueu Afegeix.