8 Símbols d'unitats

Vista general

Havent d'emprar nombres grans (com ara '86400' per representar el nombre de segons d'un dia), és difícil i una font d'errors. Això passa perquè podem emprar alguns símbols d'unitats apropiats (o sufixes) per simplificar les expressions de trigger Zabbix i claus d'element.

En lloc de '86400' com a nombre de segons, podem escriure '1d'. Els sufixos funcionen com a multiplicadors.

Sufixos de temps

Per les unitats de temps, podeu emprar:

Els sufixos de temps admeten nombres enters(doncs '1h' s'admet, però '1,5h' o '1.5h' no s'admeten pas; empreu '90m' en lloc).

Els sufixos horaris s'admeten a:

 • constants d'expressió de trigger i paràmetres de funció
 • constants de fórmules d'elements calculats
 • paràmetres de l'element intern zabbix[queue,<from>,<to>]
 • paràmetre de període dels càlculs afegits
 • configuració de l'element (camps 'Interval d'actualització', 'Intervals personalitzats', 'Període d'emmagatzematge de l'històric' i 'Període d'emmagatzematge de tendències')
 • configuració del prototip d'article (camps 'Interval d'actualització', 'Intervals personalitzats', 'Període d'emmagatzematge de l'històric' i 'Període d'emmagatzematge de tendències')
 • configuració de la regla de descoberta de baix nivell (camps 'Interval d'actualització', 'Intervals personalitzats', 'Conservar els recursos perduts')
 • configuració de la descoberta de xarxa (camp 'Interval d'actualització')
 • configuració de l'escenari web (camps 'Interval d'actualització', 'Temps d'espera')
 • configuració de l'operació d'acció (camps 'Durada de l'etapa d'operació per defecte', 'Durada de l'etapa')
 • paràmetres del perfil d'usuari (camps 'Desconnexió automàtica', 'Actualitzar', 'Espera d'expiració del missatge')
 • giny gràfic a MonitoratgeTauler principal (camp 'Escalat de temps')
 • AdministracióGeneralNeteja (camps de període d'emmagatzematge)
 • AdministracióGeneralOpcions de mostra dels triggers (Camps 'Mostrar els triggers OK durant' i 'Al canvi d'estat, parpallejar durant')
 • AdministracióGeneralAltre (Camp 'Interval de bloqueig de les connexions' i camps vinculats a la comunicació amb el servidor Zabbix)
 • Opció de control d'execució ha_set_failover_delay=delay del servidor Zabbix

Sufixos de memòria

Els sufixos de mida de memòria s'admeten a:

Per la mida de la memòria, podeu emprar:

 • K - kilooctet
 • M - megaoctet
 • G - gigaoctet
 • T - teraoctet

Altres usos

Els símbols d'unitat s'empren també per representar de manera llegible per als humans les dades a la interfície.

Al servidor Zabbix i a la interfície web, es suporten els següents símbols:

 • K - kilo
 • M - mega
 • G - giga
 • T - tera

Quan els valors dels elements en O, es mostren Ops a la interfície, s'aplica base 2 (1K = 1024). Sinó, s'empra base 10 (1K = 1000).

A més, la interfície també suporta la vista de:

 • P - peta
 • E - exa
 • Z - zeta
 • Y - yota

Exemples d'ús

Emprant els sufixes adequats, podeu escriure les expressions de triggers més senzilles d'entendre i gestionar; per exemple aquestes:

last(/host/system.uptime)<86400s avg(/host/system.cpu.load,600s)<10 last(/host/vm.memory.size[available])<20971520

poden canviar-se a:

last(/host/system.uptime)<1d avg(/host/system.cpu.load,10m)<10 last(/host/vm.memory.size[available])<20M