4 Darreres dades

Vista general

En aquesta secció, podeu veure els darrers valors recollits per elements.

Els gràfics també són disponibles per als valors dels articles.

Aquesta secció conté:

  • el filtre (reduït per defecte)
  • el subfiltre (mai reduït)
  • la llista d'elements

Els articles es mostren amb el seu nom, el temps transcorregut des de la darrera comprovació, el darrer valor, la quantitat del canvi, les etiquetes i un enllaç a un gràfic/historial simple dels valors dels articles.

Si feu clic al nom de l'element, s'obre el menú d'elements amb enllaços als gràfics disponibles i a la configuració de l'element.

Els valors de la columna Darrer valor es mostren amb la conversió d'unitats i el mapa de valors aplicats. Per veure les dades en brut, passeu el cursor per damunt del valor.

Es poden clicar les etiquetes de la llista d'elements. Si feu clic a una etiqueta, aquesta s'activarà al subfiltre. La llista d'elements ara mostra els elements que coincideixen amb aquesta etiqueta i qualsevol altra etiqueta prèviament seleccionada al subfiltre. Tingueu en compte que un cop els elements s'han filtrat d'aquesta manera, ja no es pot fer clic a les etiquetes de la llista. Qualsevol altra edició basada en etiquetes (per exemple, esborrar, afegir un altre filtre) s'ha de fer al subfiltre.

Si un element té errors, per exemple si ja no és compatible, apareixerà una icona d'informació a la columna Info. Passeu el cursor per sobre de la icona per obtindre més detalls.

Una icona amb un signe d'interrogació apareix al costat del nom de l'element per a tots els elements que tenen una descripció. Passeu el cursor per sobre d'aquesta icona per veure una informació sobre eines amb la descripció de l'element.

Si un equip al qual pertany l'element és en manteniment, una icona de clau anglesa carbassa es mostra després del nom d'equip.

Nota: El nom d'un equip desactivat es mostra en vermell. També es pot accedir a les dades dels equips desactivats, inclosos gràfics i llistes de valors d'elements a Darreres dades.

De manera predeterminada, només es mostren els valors de les darreres 24 hores. Aquest límit es va introduir per millorar els temps de càrrega inicials de pàgines grans de dades més recents. Aquest període es pot ampliar modificant el valor del paràmetre Període màxim de visualització de l'historial a Administració → General.

Per als articles amb una freqüència d'actualització d'1 dia o més, l'import del canvi no es mostrarà mai (amb la configuració predeterminada). També en aquest cas, el darrer valor no es mostrarà en absolut si es va rebre fa més de 24 hores.

Botons

Els botons del mode de visualització comuns a totes les seccions es descriuen a la pàgina de monitoratge.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per veure només els elements que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

La icona del filtre es troba a sobre de la taula i el subfiltre. Feu clic a sobre per ampliar el filtre.

El filtre us permet restringir la llista per grup d'equips, equip, nom de l'element, etiqueta i altres paràmetres. Si s'especifica un grup d'equips principal al filtre, es tria implícitament tots els grups d'equips heretats. Veieu Monitoratge -> Problemes per obtindre més detalls sobre el filtrat per etiquetes.

Veure els detalls amplia la informació que es mostra per als elements. Es mostren detalls com l'interval d'actualització, l'historial i la configuració de tendències, el tipus d'element i els errors d'element (finalitzats/no admesos).

Filtrar el registre

La configuració del filtre preferida es pot desar com a pestanyes i, a continuació, accedir-hi ràpidament fent clic a la pestanya corresponent a sobre del filtre.

Veieu més detalls a registre del filtre.

Emprant el subfiltre

El subfiltre és útil per accedir ràpidament amb un sol clic a grups d'elements relacionats. El subfiltre funciona de manera autònoma des del filtre principal: els resultats es filtren immediatament, no cal fer clic a Aplicar al filtre principal.

Tingueu en compte que el subfiltre només permet una modificació addicional del filtrat des del filtre principal.

A diferència del filtre principal, el subfiltre s'actualitza amb cada petició d'actualització de la taula per obtindre informació sempre actualitzada sobre les opcions de filtre disponibles i els seus nombres de comptador.

El subfiltre mostra enllaços on es poden fer clic per filtrar els elements basats en una entitat comuna: equip, nom de l'etiqueta o valor de l'etiqueta. Tan bon punt feu clic a l'entitat, els elements es filtren immediatament; l'entitat triada es ressalta sobre un fons gris. Per esborrar el filtrat, torneu a fer clic a l'entitat. Per afegir una altra entitat als resultats filtrats, feu clic a una altra entitat.

Per a cada grup d'entitats (per exemple, etiquetes, equips), es mostren fins a 10 files d'entitats. Si hi ha més entitats, aquesta llista es pot ampliar fins a un màxim de 1000 entrades (el valor de SUBFILTER_VALUES_PER_GROUP a les definicions de la interfície) fent clic a una icona als tres punts que es mostren al final. Un cop ampliada al màxim, la llista no es pot replegar. (Tingueu en compte que un màxim no ampliable de 100 és el límit anterior a Zabbix 6.0.5.)

A la llista Valors d'etiquetes, es mostren fins a 10 fileres de noms d'etiquetes. Si hi ha més noms d'etiquetes amb valors, aquest llistat es pot ampliar fins a un màxim de 200 noms d'etiquetes fent clic a la icona de tres punts que es mostra a la part inferior. Un cop ampliada al màxim, la llista no es pot replegar. (Tingueu en compte que un màxim no ampliable de 20 files és el límit abans de Zabbix 6.0.5.)

Per a cada nom d'etiqueta, es mostren fins a 10 files de valors (ampliables a 1000 entrades (el valor de SUBFILTER_VALUES_PER_GROUP a definicions de la interfície)).

Les opcions d'equip del subfiltre només són disponibles si no se selecciona cap equip o més d'un equip al filtre principal.

Per defecte, els elements amb i sense dades es mostren a la llista d'elements. Si se selecciona un sol equip al filtre principal, el subfiltre ofereix l'opció de filtrar només els elements amb dades, només sense dades o tots dos per a aquest equip.

Un nombre al costat de cada entitat clicable indica quants elements té als resultats del filtre principal. Les entitats sense elements no es mostren, tret que s'hagin triat prèviament al subfiltre.

Un cop triada una entitat, els nombres amb les altres entitats disponibles es mostren amb un signe més que indica quants elements es poden afegir a la selecció actual.

Gràfics

Gràfics ad hoc per comparar elements

Podeu emprar la casella de selecció de la primera columna per seleccionar diversos elements i després comparar-ne les dades en un únic gràfic ad hoc o apilat. Per fer-ho, trieu els elements que us interessen i, a continuació, feu clic al botó del gràfic requerit sota la taula.

Enllaços a l'historial de valors/un gràfic senzill

La darrera columna de la darrera llista de valors proposa:

  • un enllaç Historial (per a tots els elements de text) - que condueix a llistes (Valors/Darrers 500 valors) que mostren l'historial dels valors dels elements anteriors.

  • un enllaç Gràfic (per a tots els elements numèrics) - que condueix a un gràfic simple. Tanmateix, un cop es mostra el gràfic, una llista desplegable a la part superior dreta també ofereix l'opció de canviar a Valors/Darrers 500 valors.

Els valors que es mostren en aquesta llista són "crus", és a dir, no s'aplica cap postprocessament.

El nombre total de valors que es mostren es defineix pel valor del paràmetre Límit de resultats de cerca i filtres, definit a Administració → General.