18 Problemes per gravetat

Vista general

En aquest giny, podeu veure els problemes per gravetat. Podeu limitar els equips i triggers que es mostren al giny i establir com es veuen el nombre de problemes.

Configuració

Per configurar, Trieu Problemes per gravetat com a tipus:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Grups d'equips Introduïu els grups d'equips que voleu veure al giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure un nom de grup oferirà una llista desplegable de grups que coincideixen.
En especificar un grup d'equips principal, es tria implícitament tots els grups d'equips heretats.
Es veuran les dades de l'equip d'aquests grups d'equips. al giny. Si no s'introdueix cap grup d'equips, es veuran tots els grups d'equips.
Exclou els grups d'equips Introduïu els grups d'equips que voleu amagar del giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure un nom de grup oferirà una llista desplegable de grups que coincideixen.
Especificar un grup d'equips principal triarà implícitament tots els grups d'equips heretats.
Les dades d'equip d'aquests grups d'equips no es veuran al giny. Per exemple, els equips 001, 002, 003 poden pertànyer al grup A i els equips 002, 003 també al grup B. Si optem per veure el grup A i excloure el grup B al mateix temps, només es veuran les dades de l'equip 001 al tauler.
Equips Introduïu els equips que voleu veure al giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure un nom d'equip oferirà una llista desplegable d'equips coincidents.
Si no s'introdueix cap equip, es veuran tots els equips.
Problema Podeu limitar el nombre d'equips amb problemes que es veuen pel nom del problema. Si introduïu una cadena aquí, només es veuran els equips amb problemes els noms dels quals continguin la cadena introduïda. Les macros no s'amplien.
Gravetat Marqueu la gravetat del problema per veure al giny.
Etiquetes Especifiqueu etiquetes de problemes per limitar el nombre de problemes que es veuen al giny. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden definir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats ​​(distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou els valors especificats noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen les dades introduïdes cadena (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
** I/O** - s'han de complir totes les condicions, les condicions amb el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per condició O
O - suficient si es compleix una condició
Visualització Trieu l'opció de visualització:
Grups d'equips - veure problemes per grup d'equips
Totals - veure un total de problemes per a tots els grups d'equips triats en blocs de color corresponents a la gravetat del problema.
Disposició Trieu l'opció de disseny:
Horizontal - els blocs de colors dels totals es veuran horitzontalment
Vertical - els blocs de colors dels totals es veuran verticalment
Aquest camp és disponible per editar si es tria 'Totals' com a opció Visualització.
Veure els problemes suprimits Marqueu la casella per veure problemes que, d'altra manera, es suprimirien (no es mostren) a causa del manteniment de l'equip.
Amaga grups sense problemes Marqueu l'opció Amaga grups sense problemes per amagar les dades del grup equip sense problemes al giny.
Veure les dades operatives Marqueu la casella per veure les dades operatives (veieu la descripció de Dades operatives a MonitoratgeProblemes).
Visualització del problema Veure el nombre de problemes com a:
Tots - es veurà el nombre total de problemes
Separats - el nombre de problemes no reconeguts es veurà separat com un recompte del total nombre de problemes
Només no reconeguts - només es veuran el nombre de problemes no reconeguts.
Veure la línia de temps Marqueu la casella per veure una línia de temps visual.