10 Plugin de Redis

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres suportats dins l'arxiu de configuració del plugin Redis Zabbix agent 2 (redis.conf). Mireu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valor dels processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix admet els arxius de configuració només codificats en UTF-8 sense BOM;
  • Els comentaris, començats amb "#", només s'admeten a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Interval Predeterminat Descripció
Plugins.Redis.Default.Password no Paraula de pas per connectar al Redis; emprat si no s'ha especificat cap valor a la sessió anomenada o a la clau d'element.
Admesa des de la versió 6.0.18
Plugins.Redis.Default.Uri no tcp://localhost:6379 URI per defecte per connectar al Redis; emprat si no s'ha especificat cap valor a la sessió anomenada o a la clau d'element.

No ha d'incloure credencials (s'ometran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Només s'admeten els esquemes tcpi unix; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre el port (per defecte = 6379).
Exemples: tcp://127.0.0.1:6379
localhost
unix:/var/run/redis.sock
Admesa des de la versió 6.0.18
Plugins.Redis.KeepAlive no 60-900 300 Temps d'espera màxim (en segons) abans de tancar les connexions de connectors no emprades.
Plugins.Redis.Sessions.<SessionName>.Uri no tcp://localhost:6379 Cadena de connexió de sessió anomenada.
<SessionName> - nom d'una sessió per emprar-la en claus d'element .

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix; es pot ometre un esquema (des de la versió 5.2.3).
Es pot ometre un port (per defecte=6379).
Exemples: tcp://localhost:6379
localhost< br> unix:/var/run/redis.sock
Plugins.Redis.Timeout no 1-30 temps d'espera global Temps d'espera d'execució de consultes (quant de temps s'ha d'esperar que acabi una consulta abans d'aturar-la).

Veieu també: